Müptezeller (Emrah Serbes)

Kendisini önce “müptela”, sonrasında “müptezel” olarak nitelendiren genç bir adamın, hayatın en dip, en ürkülesi, en yok edici bataklarında çırpınışı ve bu çırpınışta elinden tutan diğer “müptezel”lerle birlikte daha da derinlere gömülüşü… Okuyacakları düşünüp en genel haliyle, ayrıntı vermeden böyle özetleyebilirim, Emrah Serbes’in Müptezeller romanını. (İletişim, 2016).

emrahserbes-muptezeller

harnâme’ye not

Yolu liseden geçen herkes o “zaif ü nizâr” eşekle tanışmıştır muhakkak ve o eşeğin pek bir besili, görkemli öküzleri gördükten sonraki iç sorgulamasına tanık olmuştur:

“Ki biriz bunlar ile hilkatte

Elde ayakta şekl ü sûrette

 

Bunların başlarına taç neden
Bizde bu fakr ü ihtiyaç neden”

İşin içinden çıkamayınca bir bilene danışmıştır. Harnâme’nin “ferâsetlü, kiyâsetlü” pîr eşeği,  bizim “zaif ü nizâr” eşeğe bir gerçeği (!) hatırlatmıştır:

“Bizim ulu işimiz odundur
Od uran içimizde o dûndur”

Bu gerçeğin yanına düştüğüm nottur: Lafargue’ın Tembellik Hakkı‘ndan bahsetmeyi unutma!

Edebiyattan İlham Alan Evler

Edebiyatta Mimarlık’ı okurken, birkaç yıl önce Radikal Kitap’ta gördüğüm bir galeriyi hatırladım. Başlığı bu kitaba da uyuyor: Edebiyattan İlham Alan 10 Mimari Yapı . Birkaçı aşağıda. Fotoğraflar esere gitmek için ne kadar ipucu içeriyor siz karar verin! Fikir güzel…

sivashobit
Sivas’ta bir Hobbit evi

(Aşağıdaki evleri tahmin edemiyorsanız boş geçebilirsiniz. 5 ev bitip “Gönder”ince doğruları gelecektir:))

Edebiyatta Mimarlık

Edebiyatta Mimarlık, ağırlıklı olarak mimarların penceresinden, farklı edebî metinlerde mekânların işlenişini üzerine daha çok deneme niteliğinde yazılardan oluşuyor. Her yazının başında, Türkiz Özbursalı imzalı, ilgili eserle veya yazarla bağlantılı çizimler var. Yayına hazırlayanlardan Hikmet Temel Akarsu da bir mimar-yazar.***

Yöntem olarak,

”Edebiyatta Mimarlık seçkisi hazırlanırken mimarlık ve edebiyata dair yetkin kültüre sahip çok sayıda akademisyen, yazar, edebiyatçı, sanatçı ve felsefeciden görüş alınmış ve konuyla ilgili belli başlı yapıtlar seçilmiştir.”

bilgisine ek olarak, hazırlanan metinlerin ikinci bir elemeden geçirildiği, yaklaşık 100 eser üzerinde yoğunlaşıldığı ve eserlerin 10 tematik başlıkta toplandığı belirtilmiş.

edebiyattamimarlik1

Sözcüklerin Söylediği…

Sabah bir haber programında etiket, “yaşamak için” olarak belirlenmiş… Geçen yıldan bugüne, ortak paydası “patlama” olan olaylar dizisi hatırlatılıyor. Bir kadın acıyla, “Oğlum saçını taradı. “Düğüne gideceğim” dedi, “gitti” dedi. Kabil’de “gir” sözcüğü üzerinden, anlatıcı sözcüklerin hayatı hazırlayan veya okuyan gücünden söz eder:

Her şey gibi kelimelerin de kendi neden, nasıl, niçinleri vardır. Gösterişli olan kimileri tumturaklı bir havada bize seslenirler, sanki büyük işler için yaratılmış gibi kasılırlar, ama sonunda hafif bir yel bile olmadıkları, bir değirmen kanadım bile döndüremedikleri ortaya çıkar; sıradan, alışıldık, her günkü kelimeler olan diğerleri ise kimsenin öngöremeyeceği sonuçlara yol açar, bu iş için doğmamışlardır ama yine de dünyayı altüst ederler. Gözetmen, Gir, dediğinde sanki. Git kili çiğne, ekmeğini kazan, demek istemişti, ama bu kelime, birkaç hafta sonra lilith, adının habil olduğu söylenmiş olan adamı çağırdığında, ağzından çıkacak kelimeyle harfi harfine özdeşti: Gir.” (José Saramago, Kabil)

Devamı, Kabil’in hayatında açılan yeni bir sayfa…(çev.: Işık Ergüden, Kırmızı Kedi Yay.,2015)

Not:Bu notu düşerken annem aradı. Dünyaya bir bebiş geliyor. Gelsin ve beraberinde adı kadar güzel (Masal) bütün sözcükleri getirsin.

Kabil (José Saramago)

Jose Saramago’nun Kabil romanına dair başındaki hükmümle ilerleyen sayfalardaki hükmüm farklı: Başında, anlatıcının ironik dili ancak okunduğunda anlamını ve karşılığını bulur diye düşündüm; ilerleyen sayfalarda, o dil yerini daha açık ve keskin bir eleştiriye bıraktı. Ama ne eleştiri! Kardeşi Habil’in katili Kabil, kendi öldürme eylemini ve kıssalarda anlatılan bütün öldürme eylemleri üzerinden bu eylemin arkasındaki “Efendi”yi sorgular; o sorguladıkça, tüm kabuller tartışmaya açılır.
kabil-habil

dilin anlattığı dönemle bağı

Jose Saramago‘nun Kabil romanında, Habil’i öldürüp zorunlu sürgünlüğünü yaşayan Kabil, yolda karşılaştığı yaşlı bir adamla sohbet eder. Kitapta, böyle bir sohbet dilinin olabilirliği üzerinden ilgili satırlara dair bir anlatım dili değerlendirmesi de yapılmış; bu yapılırken, “her daim tetikte duran” okura da şöyle bir dokunulmuştur: