Çolak Salih’in “Yaşam Çizgisi”nde Karar Anları

Anlamayı ve değerlendirmeyi bir arada yaptıran etkinliklerden biri; kurmaca metin kişilerinin yaşadıklarını, olumlu ve olumsuz sonuçlarına göre artan/eksilen bir grafik düzlemine işlemektir. Yaygın uygulama; çıkarılacak “yaşam çizgisi”nde, gidişatı olumsuz etkileyen adımların -5’ten -1’e; olumlu etkileyen adımların +1’den +5’e giden...

Nazım Biçimleri ile İlgili Online Uygulamalar

Nazım biçimleri ; Nazım birimi, birim sayısı Ölçüsü (vezin) Uyak örgüsü ve ayrıca, bazı nazım biçimlerine özgü bölümlendirmelerle bir diğerinden ayrılır. Bu özelliklerin yeterli olmadığı durumlarda, ek olarak “konu”yu da dikkate almak gerekir. Sözgelimi, kaside ve temelde “kaside”den ayrışmış...

Kaside Nazım Biçimi (Online Uygulama Örneği)

Bu etkinlik SINIFTA ONLINE uygulanabilir. Kaside nazım biçimi ile ilgili temel bilgiler ve bölümleri (nesib-girizgâh-medhiye-fahriye-dua ve bazılarında tegazzül) öğrenilmişse, aşağıdaki örnek, pekiştirme amaçlı uygulanabilir: Fuzûlî’nin Su Kasidesi’nden seçilmiş beyitleri, içeriklerini dikkate alarak ilgili bölümlerin altına yerleştiriniz. Beyitler günümüz Türkçeleriyle...

Gazel Nazım Biçimi (Online Uygulama)

Bu etkinlik SINIFTA ONLINE uygulanabilir. Aşağıda bazı dizeleri çıkarılmış bir gazel nazım biçimi örneği yer almaktadır. Öğrencinin, nazım biçiminin özelliklerine uygun olarak bu dizeleri ilgili boşluklara yerleştirebilmesi beklenir. (Derste öğrenilmiş bilginin pekiştirilmesine yöneliktir.)

Türk Edebiyatının 100 Romanı ve 9 Elmas Tekniği

Bu etkinlik SINIFTA uygulanabilir. 9 elmas tekniği ile yıllar önce eğitim fakültelerinin yapılandırılmasıyla ilgili bir atölye çalışmasında tanışmıştım. Verilen sorunun çözümü için her grup 9 öneri belirliyor ve grup temsilcileri tarafından öneriler tüm katılımcılara sunuluyordu. Kesişen ortak önerilerin başa...