“Dedikodu Halkası” ile Bilgiyi Pekiştirme

Drama teknikleri arasında yer alan dedikodu halkası (gossip circle), küçük grupların kendi aralarında “biri”! hakkında “dedikodu”! üretmelerine dayanır. O “biri”, bir yazar veya bir eser kişisi olabilir; o dedikodu, gerçek veya kurmaca kişiye ilişkin bilgilerin hatırlanmasına dayalı bir konuşma...

Bir Konuyu veya Sorunu Tartışma Teknikleri ile Değerlendirmek

Bloom taksonomisinde bilgiyi değerlendirme, bir konu veya sorun çerçevesinde, hem yorumlama, eleştirme, tartışma hem de bunun sonucunda, karar verme, kanıtlama süreçlerini içerir. Genel öğretim yöntemleri ile drama teknikleri içinde, bağımsız bir konu veya bir metin etrafında, değerlendirmeye, yanı sıra çözüm önerileri sunmaya yönelik...

“Kar Topu” Tekniğiyle Öğrenme, Tartışma

Kar topu tekniği, kar tanelerinin kar topuna dönüşmesi gibi, bir konuda, bir kişinin görüşünden başlayarak ve görüşlerin sürekli ikiye katlayarak arttığı bir tartışma tekniğidir. Biri, katlanarak artan yanıyla; diğeri, kağıtların buruşturularak top haline getirilmiş haliyle biçimsel açıdan kar topuna...

Farklı Metin Türlerinde Konuşma Etkinlikleri

Röportaj, mülâkat, hitabet vb. sözlü anlatım türleri başta olmak üzere, anı, gezi gibi sözlü anlatıma da uygun türlerde konuşma etkinlikleri uygulanabilir. Aşağıda, okuma ve konuşma becerilerini bir arada kullanmaya yönelik, metinleri sizin belirleyebileceğiniz okuma etkinlikleri yer almaktadır. Bu etkinlikleri,...

Kapalı Uçlu Soru Türleri (Uygulama Örnekleri)

Online olarak da yaygın kullanılan çoktan seçmeli, eşleştirme, doğru/yanlış, boşluk doldurma vb. kapalı uçlu soru türleri, yanıtı tek ve tartışmasız sorulara dayanır. blogdaki kapalı uçlu soru türleri örnekleri: & çoktan seçmeli seçeneklere dayalı & doğru/yanlış seçenekli & eşleştirmeye dayalı...

Seyyah ile Kuyumcu (Kelile ve Dimne’den)

* Yazım-noktalama kaynaktaki gibidir. (Beydeba, Kelile ve Dimne, MEB, İstanbul, 1945; çev.Ömer Rıza Doğrul) Debşelim filozofa der ki: «Bu misali de dinledim. Şimdi de iyiliği lâyık olmayan kimseye iyilik yaparak şükran bekliyenin halini tasvir eden bir misal söyle.» Filozof...

Fabl, Özellikleri ve İlk Örnekler (Metin ve Uygulama)

fabl türünün genel özellikleri eğiticidir; olmazsa olmaz bölümü “kıssadan hisse”dir. “Fabllerde iki önemli unsur vardır, denebilir : Ruh ve gövde. Fablin dersi ruhu, olaylar ise gövdeyi oluşturur. Ders, bir özdeyiş niteliğinde fablin başında ya da sonunda belirtilmiş olabileceği gibi,...

Metin Türü Olarak Masal (Metin ve Uygulama)

Bir metin türü olarak masal için, “olağanüstülük” anahtar sözcüklerin başında gelir. Masallar, olağanüstü kahramanların başlarından geçen olağanüstü olayların yer ve zaman belirtilmeden anlatıldığı metinlerdir. TDK’nın tanımıyla: “Genellikle halkın yarattığı, hayale dayanan, sözlü gelenekte yaşayan, çoğunlukla insanlar, hayvanlar ile cadı,...