Metin Türü Olarak Masal (Metin ve Uygulama)

Bir metin türü olarak masal için, “olağanüstülük” anahtar sözcüklerin başında gelir. Masallar, olağanüstü kahramanların başlarından geçen olağanüstü olayların yer ve zaman belirtilmeden anlatıldığı metinlerdir. TDK’nın tanımıyla: “Genellikle halkın yarattığı, hayale dayanan, sözlü gelenekte yaşayan, çoğunlukla insanlar, hayvanlar ile cadı,...

Etkinlik Metinlerini Belirleyin ve Online Paylaşın!

Temel dil becerilerine yönelik etkinliklerin birçoğu, en az iki beceriyi bir arada kullanmayı gerektirir. Bir metin, bazen tek bir etkinlik içinde, aynı anda okumanın, dinlemenin, yazmanın ve konuşmanın nesnesi de yapılabilir. Aşağıda, en az iki dil becerisini bir arada kullanmaya...

Farklı Metin Türlerinde Yazma-2

Bir metinde tema, ana düşünce, konu ve metne özgü ögeleri kavramanın en iyi yollarından biri, ilgili metin türünde somut bir örnek ortaya koymaktır. Hikâye tiyatro metni, röportaj, anı, günlük vb. farklı metin türlerinde yazmak, hem beceri geliştirici hem türlere...

Hazırlıksız Konuşma İçin Eğlenceli Öneriler

Hazırlıksız konuşma, kulağa ilk anda zor gelse de aynı oranda ek bir çalışma gerektirmeyeceği için öğrencilerin tercih edebileceği bir etkinlik de olabilir. Örnek olaylar ve somut nesneler çevresinde konuşturmak kadar, konuşma konularını kolay uygulanabilir etkinliklere dönüştürmek de ilgiyi diri...

Planlı Yazma Süreci-IV: Düzeltme-Geliştirme

Yazılan taslak metin, adı üstünde “taslak” olduğu için, hem geliştirilerek daha iyi bir anlatıma ve yapıya kavuşturulması, hem gözden geçirilerek hatalarından arındırılması  gerekir. Bu da planlı yazma sürecinin, geliştirme ve düzeltme aşamasına denk gelir. Lise düzeyinde bakıldığında, belli bir yazma...

Mazmunlarla Bir Divan Güzeli Çizimi

Mazmunların ortaya çıkardığı iki divan güzeli: İlki (Münif Fehim’den), divan şiirininahu gözlü Leylâ’sına eş; ikincisi, ironik bir şekilde, sözcüklerin mazmunlar ile kazandığı anlamlarından değil, sözlük anlamlarından çıkan görüntü… Aşağıdaki mazmunları kullanarak bir divan güzeli çizme… Öğrencilerin elinden epeyce eğlenceli...

Edebî Sanatlar, Mazmunlar ve İmge

Şiir dil, günlük dilden farklıdır. Sözün az, öz hâli tercih edilir. Derdini anlatan kristalize bir dil, sözcüklerin çağrışım değerlerine, söz sanatlarına, imgelere yaslanabilir. Edebiyat eğitiminde, edebî sanatlar, matematik formülleri kıvamında öğretildiği zaman, teknik bir konuya dönüşür. Oysa, dil varlığının...

Hazırlıklı Konuşma – Hazırlıksız Konuşma

Zülfü Livaneli, 2011’de TÜYAP’ta bir konuşma yaptı. Konuşmasına, sözün gücü ve bu güç etrafında kutsal kitaplarda söylenenlerle başladı; okuma ve yazma kavramlarına anektodlarla bezeyerek değindi; global dünyada her şeyin aynileştiği hatta “Batı”yla sınırlandığı, diğer zengin kültürlerinse pek tanınmadığı eleştirisi...