Beyitlere Eklemelerle Yeni Nazım Biçimleri Oluşturma

Divan şiirinde bazı nazım biçimleri (müstezad, terbi, tahmis, taştir ve tesdis), gazel beyitlerine eklemeler yapılarak oluşturulur.

  • Müstezat (ziyadeleşmiş, artmış, çoğalmış): Gazelin dizeleri arasına kısa dizeler eklenmesiyle oluşturulur. Gazelin özel bir biçimidir.  (Kısa dizeler, gazelin yazıldığı aruz ölçüsünün ilk ve son parçalarından oluşturulan kısa kalıba göre yazılır.)
  • Terbi (dörtleme): Gazelin beyitlerinin üstüne aynı vezinle ve aynı uyakla (her beyitin birinci dizesinin uyağıyla aynı olacak), bir başka şair tarafından ikişer dize eklenmesiyleoluşturulur.
  • Tahmis (beşleme): Gazelin beyitlerinin üstüne aynı vezinle ve aynı uyakla (her beyitin birinci dizesinin uyağıyla aynı olacak), bir başka şair tarafından üçer dize eklenmesiyle oluşturulur.
  • Taştir: Tahmis’ten farkı, gazelin beyitlerinin üstüne değil arasına, aynı vezinle ve aynı uyakla (her beyitin birinci dizesinin uyağıyla aynı olacak), bir başka şair tarafından üçer dize eklenmesiyleoluşturulmasıdır.

Altı dizeli hale getirme (tesdis) de var ancak çok az kullanılmış.

Bu bilgilerle öğrencilerin yeni metinler yazabileceği: “Nazım Biçimi Özelliklerine Uygun Dizeler Ekleme”

Bir Cevap Yazın