Edebiyat Dersleri İçin Öğretim Yöntem ve Teknikleri

Özel öğretim yöntem ve teknikleri, en basit anlamıyla, alana özgü öğretim yollarını ifade etse de “genel öğretim yöntem ve teknikleri”nin ders alanına uyarlanan kullanımlarını da kapsar. Yöntem ve teknik kavramları teoride net bir şekilde tanımlandığı halde uygulamaların adlandırılmasında hep karıştırılan bir konu! Ben de zaman zaman emin olamadığım için risk almayıp genel bir başlık kullanmayı yeğledim.

Bu sayfa,  blogda yer alan uygulamalı örneklerin genel bir dökümünü içeriyor. Çoğu sınıfta dersin bir parçası olarak online uygulanabilir. Örnekler oranında zenginleşmeye her daim açık…

blogda örnekleri yer alan özel öğretim yöntem ve teknikleri:

Link kalabalığını önlemek için, linkler genel gruplamayla sınırlı tutulmuş; gruplar altındaki yöntem ve tekniklerin uygulama örneği olanlar ayrıca koyu olarak belirlenmiştir.

 soru-yanıta dayalı:

(Çoktan seçmeli, eşleştirme, doğru/yanlış, boşluk doldurma, sürükle-bırakdramatizasyon/ ben kimim, nesi var, başka, ters başka, bulmacaakrostiş, zincir notlar, kavram kontrolü/ bilgi kartları vb.)

Öğretim Yöntem ve Teknikleri

sorun çözmeye, çözüm önermeye dayalı:

(Beyin fırtınası, kalite evi, altı şapkalı düşünme tekniği, yaşantı kümeleri (takım çalışması) etkinliği, 9 elmas, örnek olay, yansıtma tekniği, konuşan resimler, demostrasyon, workshop tekniği, tartışma tamamlama, siz olsaydınız ne yapardınız, mektup/ telgraf oyunu, istasyon vb.)

öğretim yöntem ve teknikleri

tartışma-sorgulamaya dayalı:

(Sıcak sandalye, kırmızı koltuk, yeşil koltuk –yaratıcı yönlere vurgu-, sokratik seminer –bilgiyi doğurtma-, görüşmeler-sorgular, bilinç koridoruaradaki boşlukdedikodu halkası, panel, zıt panel -kollegyum-, çember, küçük grup tartışma tekniği, buzz/ vızıltı/ fısıltı grup ya da grup 66/22 vs.-, büyük tartışma tekniği, münazara, sempozyum, forum, seminer, uzman görüşüne başvurma, görüş geliştirme, karşılaştırmalardan yararlanma- analoji kurma, altı şapkalı düşünme, görevli tartışma grupları, philips 66 etkinliği, serbest kürsü, küme çalışması, duvardaki rol, mahkeme sahnesi kurma vb.

tablo ve şemalarla çalışmaya dayalı:

(Balık kılçığı, kavram haritası, zihin haritası, bilgi haritası, venn şeması vb.)

canlandırmaya dayalı:

Eğitimde etkin kullanılan “drama teknikleri”ni (Aradaki boşluk, duvardaki rol, rol kartları, pandomim, bilinç koridoru, bölünmüş ekran, dedikodu halkası, doğaçlama, donuk imgeler, forum tiyatrosu, ritüeller-seremoniler, rol içinde yazma, rol oynama, sıcak sandalye, fotoğraf karesi, gerçek an, geriye dönüş, görüşmeler-sorgular, öğretmenin rol alması, telefon görüşmeleri, toplantı düzenleme, tüm grupla drama, yarım kalmış materyaller, imge tiyatrosu, mektuplar.), işlevleri açısından sayfadaki başlıklara dağıttım ama kafa karışıklığı olmaması açısından burada da parantez içinde toplu olarak belirttim.

metin bağlantılı ürün oluşturma:

(Senaryo, oyun yazma, video, fotoğraf çekme, resimleme, poster, ayraç, broşür vb. hazırlama, albüm oluşturma, metinler arası yeni metinler oluşturma, “özel mülkiyet”, “yarım kalmış materyaller” vb.

farklı yazma çalışmaları:

“Rol içinde yazma”, R.A.F.T…

araştırma, gezi, gözlem, görüşme

burada tanımlanmamış diğer uygulama örnekleri