Edebiyat Eğitiminde Dil Becerileri

Dil becerileri, dilin içine doğmuş çocukların zaten temelini edindiği, pekiştirmesinin de kolay olacağı düşünülen kazanımlar gibi mi görülür, merak ederim. Son müfredata kadar, ortaokulda hallolması umulan sorun, lisede de aynen devam ettiğine göre, bir yerlerde bir şeyler gözden kaçıyor denebilir.

dil becerileri

Edebiyat eğitimi, “eğitimin genel amaçları”, “edebiyatın özel amaçları” bir yana, benim için, çok yalın ama çok temel, az biraz zor iki temel kazanım için olmazsa olmazdır.

  • Kendisine söyleneni veya okuduğunu doğru anlama, gerektiğinde, özellikle medyadan akan bilgiler karşısında, ayıklamayı ve eleştirel okumayı başarabilme, sözün sanattaki karşılığıyla da edebî metinlerden keyif alma  (anlama becerileri)
  • Günlük hayatın içinde derdini doğru olarak paylaşabilme, profesyonel hayatın gerektirdiği konuşma ve yazma becerilerini hakkıyla yerine getirebilme (anlatma becerileri)

bu sitede dil becerileri ile ilgili etkinlikler:

& Okuma Etkinlikleri (Öyle, “sınavda soracağım”la sevdirilemiyor!)
& Dinleme Etkinlikleri (Öyle, “sınavda soracağım”la sevdirilemiyor!)
& Yazma Etkinlikleri (bi parça emek!)
Konuşma Etkinlikleri (bi parça cesaret!)