Türkçe ve Edebiyat Eğitiminde Dil Becerileri

Blogda, dil becerileri ile ilgili olmak üzere, Türkçe ve edebiyat derslerinde kullanmak için hazırlanmış, anlamaya (okuma-dinleme) ve anlatmaya (konuşma-yazma) dayalı ve online veya basılı olarak uygulanabilecek etkinlikler:

& Okuma Etkinlikleri (Öyle, “sınavda soracağım”la sevdirilemiyor!)

Okuma alışkanlığı kazanmak için öneriler ya da öğütler bir yere kadar işe yarar. O yer, moda tabirle “sürdürülebilir” bir okuma alışkanlığı için okumayı sevmiş olma eşiğidir. Metni anlama, çözümleme, değerlendirme ve metin kaynaklı uygulamalar için;


 & Dinleme Etkinlikleri (Öyle, “dinle evlâdım”la edindirilemiyor!)

 “Dinle” dendiğinde kazandırılacak bir beceri gibi görüldüğü için dil becerilerinin en zayıf halkası olarak kalabiliyor.Dinleme sürecinde dikkati pekiştirmeye yönelik etkinliklerle, dinlediğini anlamaya yönelik uygulamalar, ayrı ayrı örneklenmiştir.

 


 & Yazma Etkinlikleri (bi parça emek!)

Dil becerilerinin, internette sosyal paylaşım ortamlarına yazmak dışında, öğrenciler açısından en yorucu, en emek gerektireni, dolayısıyla bi barça sıkıcı bulunanı! Oysa, planlı yazma sürecine uyulsa ve süreç keyifli adımlarla  sindirilecek biçimde ilerletilse, hedeflenen sonuçlara ulaşılması zor olmayacaktır.


& Konuşma Etkinlikleri (bi parça cesaret!)

Öğrencilere yazma gibi zor görünmeyen ama özellikle değişik nedenlerle çekingen davranan çocuklar için zorlayıcı olabilen konuşma etkinlikleri de özellikle grup içinde söz alışlardan adım adım bireysel konuşmalara doğru hazırlama basamaklarıyla ilerletildiğinde her çocuk için geliştirici olacaktır.


 

dil becerileri

***Edebiyat eğitimi, “eğitimin genel amaçları”, “edebiyatın özel amaçları” bir yana, benim için, çok yalın ama çok temel, az biraz zor iki temel kazanım için olmazsa olmazdır.

  • Kendisine söyleneni veya okuduğunu doğru anlama, gerektiğinde, özellikle medyadan akan bilgiler karşısında, ayıklamayı ve eleştirel okumayı başarabilme, sözün sanattaki karşılığıyla da edebî metinlerden keyif alma  (anlama becerileri)
  • Günlük hayatın içinde derdini doğru olarak paylaşabilme, profesyonel hayatın gerektirdiği konuşma ve yazma becerilerini hakkıyla yerine getirebilme (anlatma becerileri)