Farklı Metin Türlerinde Olay Kurma-ca

Bir metinde tema, ana düşünce, konu ve metne özgü ögeleri kavramanın en iyi yollarından biri, ilgili metin türünde somut bir örnek ortaya koymaktır. Hikâye tiyatro metni, röportaj, anı, günlük vb. farklı metin türlerinde yazmak, hem beceri geliştirici hem türlere özgü bilgileri kavratıcı bir işleve sahiptir. Bu, aynı zamanda, bir metnin kurgusunu aşama aşama çözümlerken gidilen yol yerine tersinin izleneceği, bir metnin taşlarının adım adım dizileceği yaratıcı ve eğitici bir çaba olacaktır. Aşağıda, hikâye, tiyatro, masal vb. anlatmaya dayalı metinler yazma ile ilgili uygulama önerileri yer alıyor.

Hareket noktası olarak bir tema verilmeli ya da seçim ortak yahut bireysel olmak üzere öğrencilere bırakılmalıdır. Sonraki aşamalar da artık öğrenciden beklenmelidir. Sınıfa ortak bir tema verildiğinde, aynı tema etrafında ne çok bakış açısı olduğu ve ne çok konu üretilebileceği görülecektir.

Aslında hikâye yazma ile ilgili ayrıntılar, sayılan diğer türler için de türlere özgü özellikler dışında, büyük ölçüde geçerli.

bir dede korkut hikâyesi kurgulama

hikâye, roman, tiyatro, masal vb. bir olay etrafında gelişen türlerde metin örnekleri vermeye dayalı birkaç ipucu…

(Uygulama bilgisi ve sınıfta da kullanılabilir şekli için: “Hadi Bir Hikâye Yazalım”)

 kıssadan hissesi verilmiş bir fabla olay yazma

(Uygulama bilgisi ve sınıfta da kullanılabilir şekli için:  “ssadan Hissesi Verilmiş Bir Fabl Yaz”)

0/5 (0 Reviews)