Metin Türleri

metin türü bilgisi ve bağlantılı uygulama örnekleri

şiir, destanroman ve öykü (hikâye)tiyatro |masal ve fabl |mektup-dilekçe |söyleşi (sohbet) |röportaj-mülâkat |makale-köşe yazısı (fıkra) |deneme-eleştiri | biyografi-otobiyografi |anı (hatıra)-günlük (günce)-blog |gezi (seyahatname) |söylev (hitabet-nutuk)

&

Metnin niteliğine ve ders amacına uygun etkinlikler için seçilebilecek öğretim yöntem ve teknikleri şurada...