Öğretim Tekniği Olarak “Aradaki Boşluk”

Aradaki boşluk, eğitimde kullanılan bir drama tekniği olarak metin kişilerinin özellikleri açısından birbirlerine yakınlık ve uzaklıklarının belirlendiği bir değerlendirmeye dayanır. Roman, öykü, masal vb. olaya dayalı metinlerde kişi çözümlemeleri ve değerlendirmeler için iyi bir uygulamadır.

Aradaki Boşluk

okuma

Örnek (Sineklerin Tanrısı’nda adalet, akıl ve iyiliği önceleyen çocuklarla şiddeti ve kötülüğü benimseyen çocukların iyilik-kötülük çizgisinde sıralanması)

Aşağıda, “aradaki boşluk” drama tekniği, Sineklerin Tanrısı (William Golding) romanının kişi kadrosu üzerinden,  bir skalaya uyarlanarak örneklenmiştir. (Sınıf ortamında, öğrencilerin değerlendirmeleri çerçevesinde ölçütler ortaya çıkarılır ve bir skala oluşturulur.)

 (Blog yazılarından bağımsız hâli için: “Aradaki Boşluk ve Değerler Skalası”)

*** drama tekniği olarak “aradaki boşluk (space between)” hakkında:

Öğrenciler, karakterleri birbirlerine olan yakınlık derecelerini göz önüne alarak mesafelendirip düzenlerler. ( Ne kadar yakın? Ne kadar uzak? Kim kime yatan? … ) Ayrıca zaman içinde bu boşluğun değişimini göz önünde bulundurabilirler. (Karakterler, birbirine yakınlaşacak mı, uzaklaşacak mı?) Diğer taraftan, öğrenciler bu mesafeyi isimlendirebilirler de (güç, korku, ihanet, gelenek, vb.) ”(İmge Çelen, Eğitimde Dramada Uzman Rolü Yaklaşımı ve İngilizce Öğretimi: İlköğretim Dördüncü Sınıf Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma, Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2008)

5/5 (1 Review)