Öğretim Yöntem ve Teknikleri

Öğretim Yöntem ve Teknikleri

Öğretim yöntem ve teknikleri, farklı ölçütlerle gruplandırılabilir. Bu sayfada, tekniklerin uygulanma biçimi (canlandırmaya dayanma, görselleştirme, tartışma ortamı yaratma vb.) gözetilerek bir gruplama yapılmıştır.

& bilgiyi görselleştirmeye dayalı öğretim yöntem ve teknikleri

venn2

& canlandırarak kavramaya, değerlendirmeye dayalı öğretim yöntem ve teknikleri

 • Drama teknikleri (Bu teknikler, genelde metinlerden bağımsız veya metin bağlantılı durumların canlandırılması yoluyla, bu canlandırmalar çevresinde anlama, çözümleme, değerlendirme ve hatta özgün yaratımlar oluşturma ortamı sağlamak açısından çok elverişlidir. İşlevleri gözetilerek bu sayfadaki ilgili başlıkların altında da yer alan drama etkinliklerinin linkleri ilgili bölümde, diğerlerinin linkleri de burada verilmiştir.) 
  • Rol kartları
  • Pandomim
  • Doğaçlama
  • Donuk imgeler
  • Fotoğraf karesi
  • Forum tiyatrosu
  • İmge tiyatrosu
  • Rol oynama
  • Ritüeller-seremoniler
  • Öğretmenin rol alması
  • Tüm grupla drama

Diğer başlıklarda yer verilen drama teknikleri: Aradaki boşluk, duvardaki rol, özel mülkiyet, bilinç koridoru, bölünmüş ekran, dedikodu halkası, rol içinde yazma,  sıcak sandalye, fotoğraf karesi, görüşmeler-sorgular, yarım kalmış materyaller,  telefon görüşmeleri, mektuplar, geriye dönüş.

& grupla çalışma, tartışma ve değerlendirmeye dayalı öğretim yöntem ve teknikleri

 • Birlikte öğrenme:
  • Küme çalışması
  • Workshop tekniği
  • Yaşantı kümeleri (takım çalışması) etkinliği
  • Sokratik seminer –bilgiyi doğurtma-

& sorularla öğrenmeyi yoklamaya dayalı öğretim yöntem ve teknikleri

Öğretim Yöntem ve Teknikleri

& yeni bir ürün tasarlama ve üretmeye dayalı öğretim yöntem ve teknikleri:

& bilgiye erişme

diğer

uzman görüşüne başvurma, görüş geliştirme, karşılaştırmalardan yararlanma- analoji kurma, serbest kürsü, yansıtma tekniği, konuşan resimler, demostrasyon,    mektuplar, mektup/ telgraf oyunu, gerçek an, geriye dönüş,   toplantı düzenleme, vb.