Hikayenin Yapı Unsurları: Anlatıcı ve Bakış Açısı

Anlatmaya dayalı metinlerde olaylar bir anlatıcı tarafından aktarılır. Anlatıcı, metnin yazarından farklıdır, kurmacadır. anlatıcı ≠ yazar Anlatıcı ya olayın tamamen dışında olarak ya olayın tam odağında bulunarak ya da olayın sadece tanığı sıfatıyla gelişmeleri anlatan kişidir. Bulunduğu konuma göre,...

Öykü (Hikâye) Türünün Genel Özellikleri, Yapı Unsurları

anlatmaya dayalı metinlerin temel yapı unsurları: Olay Kişi Yer Zaman Anlatıcı olay ve olay örgüsü: Öyküleyici anlatımla oluşturulmuş metinlerde olay, temel olarak üç çizgide/örgüde ilerler. Olay halkaları birbirine eklenerek olay örgülerini oluşturur: 1.Düz Olay Örgüsü: Tek olay çevresinde gelişir. Kişi,yer,zaman...

Anlatmaya Dayalı Metinlerin Genel Özellikleri (Hikaye Etme)

Bir olayın anlatımına dayalı edebî metinler kendi içinde iki ana gruba ayrılır: Anlatmaya dayalı edebî metinler (Roman, öykü, masal, destan) Göstermeye dayalı edebî metinler (Tiyatro) Anlatma ile gösterme arasındaki fark: Anlatmaya dayalımetinlerde, olay ve olayın her ögesi bir anlatıcı...

Metin Türü Olarak Biyografi, Otobiyografi

biyografinin genel özellikleri: Edebiyat, sanat, siyaset vb. alanlarda alanlarda tanınmış kişilerin hayatlarını anlatan metin türü. Başkası tarafından anlatılan: Biyografi Kişinin kendi hayat öyküsünü yazması: Otobiyografi “Bilimsel alanlarda özel bir konu veya sorun üzerine yazılan inceleme”(TDK): Monografi İş başvurusu için yazılan kısa...

Hayattan Bir Kesitin Biyografik ve Otobiyografik Anlatımı

Hayattan bir kesitin biyografi ve otobiyografi metinlerindeki anlatım dili ile bilginin aktarılma şekline bir örnek:Yahya Kemal’in gencecik bir yaşta, hayatını Paris’te kurma isteği ve yola çıkışı… Yahya Kemal’in otobiyografik hatıralarında: “PARİS’E FİRAR HÂTIRASI   Hele heyecanlı dakika gelmişti. Vapura binecektim....

Günlük (Günce) ve Blog

Günlük, günce, blog konusu için örnek blog sayfaları ve günlük tutma üzerine yazarların görüşlerini içeren bir ppt hazırlamışım zamanında. Şimdi de görüşleri  ve linkleri aynen korur ve elbette daha da zenginleştirebilirdim ama böyle de iyi. Hatta slayta ve öğrencilerim için...

Orhun Yazıtları (Abideleri) İçin Bir Hazırlık Uygulaması

Danimarkalı Thomsen’in Orhun Yazıtları (Abideleri) başındaki merakı ve üstesinden geldiği zorlukla empati kurabilmeyi sağlayabilecek bir uygulama çalışması… Danimarkalı Thomsen’in Orhun Yazıtları’nı okuma serüveni bana hep ilgi çekici ve heyecan verici gelmiştir. Yazıların sağdan sola yazıldığını belirleyen ve ünlü sesleri...

Ana ve Yardımcı Düşüncelerin Belirlenmesi

Yazma sürecinin planlama aşamasında, ana düşünce ve yardımcı düşünceler üzerinde çalışırken uyguladığım bir pekiştirme çalışması (ilgili ders notu için): yazı planı oluşturma: I.Aşağıdaki şemayı doğru tamamladığınızda; ana düşünce, yardımcı düşünce ve düşünceyi geliştirme yollarını içeren bir yazı planı ortaya...