Gazel Nazım Biçimi (Metin ve Uygulama)

Gazelin dizelerini biçimsel özellikleri dikkate alarak yerleştirme, sıralama: Gazelin Dizelerini Yerleştirme (sınıfta uygulanabilir online uygulama) *** Gazel nazım biçimi ile ilgili aşağıdaki alıntıların kaynağı ve ortaya çıkışına dair daha ayrıntılı özellikleri için bakılabilir: Haluk İpekten, “Gazel”, İslam Ansiklopedisi, C.13, s.441 ...

“Taslak Metin Örnekleri” Diye Bir Şey Yok!

Bu bloga okurları getiren anahtar ifadeler arasında “taslak metin örnekleri” de var. Sanıyorum, planlı yazma sürecinin “taslak metin yazma” aşaması dolayısıyla aranan bir ifade… Eğer öyleyse, baştan şunu bilmekte yarar var: Taslak metin yazma, bir sürecin parçası olduğu için,...

Türk Edebiyatının 100 Romanı ve 9 Elmas Tekniği

9 elmas tekniği ile yıllar önce eğitim fakültelerinin yapılandırılmasıyla ilgili bir atölye çalışmasında tanışmıştım. Verilen sorunun çözümü için her grup 9 öneri belirliyor ve grup temsilcileri tarafından öneriler tüm katılımcılara sunuluyordu. Kesişen ortak önerilerin başa geçtiği öncelikli bir sıralama...

Siddhartha, Nirvana’ya Doğru Yolculuğa Çıkarken…

Siddhartha (Herman Hesse), kişinin kendine ve hayata doğru yolculuğa başladığında ulaşacağı son noktanın çok da uzakta olmadığını kavramanın güzel bir örneğidir. Genç Siddharta’nın bilinçlenme serüvenine eşlik ettiğinizde, başladığınız noktaya dönmüş olsanız bile, asla başlangıç noktasındaki siz olmadığınızı, yaşadığınız her...

Sunum İçin El Kartı Kullanma (Bilgi ve Örnekleme)

Sunum için el kartı kullanma, sürecin önemli bir parçasıdır. Lisede, sınıf içi sunumlarda da okul düzeyindeki etkinliklerde de öğrencilerimin hiçbir zaman ellerinde biraz heyecandan, biraz içini ezberleme telaşından kırışmış A4 kağıtlar kullanmalarını istemedim. Hep, hazırlık aşamasında, önden ne yapmaları...

Farklı Rollerde Yazmanın Bir Başka Yolu: R.A.F.T.

R.A.F.T., rol içinde yazmanın bir başka örneği… Dört sözcüğün baş harflerinin kısaltmasına dayanan “raft”ın basit ama etkili bir yapısı var: Role: Kimsin? Audience: Kime yazıyorsun? Format: Ne türde yazıyorsun? Topic: Derdin ne? R.A.F.T. için örnek: R.A.F.T. kapsamını öğrenciler de...

Bir Role Girme ve “Rol İçinde Yazma”

Drama tekniklerinden “rol içinde yazma”, öğrenciye bir role bürünme ve o rolün gerektirdiği yazılı anlatım dilini kullanarak farklı yazma türleriyle tanışma fırsatı sunar. Rol, yazacağı metnin dilini de belirleyeceği için, öğrenci hem yazılı metin türünün gereğini hem rolün istediği...