Bir Konuyu veya Sorunu Tartışma Teknikleri ile Değerlendirmek

Bloom taksonomisinde bilgiyi değerlendirme, bir konu veya sorun çerçevesinde, hem yorumlama, eleştirme, tartışma hem de bunun sonucunda, karar verme, kanıtlama süreçlerini içerir. Genel öğretim yöntemleri ile drama teknikleri içinde, bağımsız bir konu veya bir metin etrafında, değerlendirmeye, yanı sıra çözüm önerileri sunmaya yönelik ve öğrencinin süreçte etkin olduğu çeşitli tartışma teknikleri de yer alır.

konuyu/ sorunu tartışmaya açarak değerlendiren teknikler:

Aşağıdaki slaytlarda büyük grup tartışması (bir tür forum), küçük grup tartışması (philips 66, buzz/ vızıltı/ fısıltı grup), beyin fırtınası, DACUM, çember, kar topu, bilinç koridoru vb. teknikler ile üzerinde tartışılabilecek metinlerin yerleştirilebileceği yazma alanları yer almaktadır.(Uygulama bilgisi ve sınıfta da kullanılabilir şekli için:  “Bir Metin Etrafında Tartışma-Teknik ve Uygulama”)

  • Aradaki boşluk
  • Altı şapkalı düşünme
  • 9 elmas 
  • Dedikodu halkası, sıcak sandalye, kırmızı koltuk, yeşil koltuk, panel, zıt panel -kollegyum-, münazara, sempozyum, seminer, sokratik seminer –bilgiyi doğurtma-, istasyon, siz olsaydınız ne yapardınız?, uzman görüşüne başvurma, görüş geliştirme, görüşmeler-sorgular, karşılaştırmalardan yararlanma- analoji kurma,  görevli tartışma grupları, serbest kürsü, küme çalışması,  mahkeme sahnesi kurma, kalite evi, yaşantı kümeleri (takım çalışması) etkinliği, örnek olay, yansıtma tekniği, konuşan resimler, demostrasyon, workshop tekniği, tartışma tamamlama, mektup/ telgraf oyunu, vb.

Bir Cevap Yazın