İlahların Sofrası….

“hayata

“Çünkü hayatta her şey, bir muvazene meselesidir. İlahların sofrasına oturabilmek için, fânilerin sofrasından biraz gözü yaşlı kalkmak gerekir.”(Ahmet Hamdi Tanpınar)

16.11.2008’e düştüğüm bir kayıtmış…

Bir Cevap Yazın