Okuma Stratejileri ile Anlayarak Kitap Okumak

okuma stratejileri

Öğrencilerin anlayarak ve keyif alarak kitap okumalarını sağlamak, ciddi bir planlama, uygulama ve değerlendirme süreci gerektirir. Bir metni anlayarak okumak ve doğru anlamlandırabilmek için etkili, sistematik yollar sunan

okuma stratejileri, bilinçli kullanıldığında, öğretmeni de öğrenciyi de geliştiren, bireysel anlamayı ya da akran öğrenmesini ve iş birliğini destekleyen güçlü birer okuma rehberine dönüşür.

Bu sayfanın yönlendirdiği sayfalar da stratejilerin sistematik yapısına uygun bir sıralamayla ilerler. Her sayfada, bir strateji başlığı altında;  o stratejileri uygulamaya yönelik teknik önerileri yer alır. Buna, Okuma Günlüğü’nün vizyonuna uygun düşen, bir okuma alışkanlığı kazandırma egzersiz seti de denebilir. 

Okuma stratejilerini kullanarak, üst düzey bir okuma alışkanlığı kazandırabilmenin, sınıftan geçecek yolu için en yalın hâliyle, en iyi adımlar neler olur?

  • Haftalık ders saatinin biri, sadece kitap okuma etkinliklerine ayrılır.
  • Öğrenciye bir hafta öncesinden kitapta okunacak sayfa aralığı, bölüm vb. verilir.
  • Uygulanacak etkinliğin gerektirdiği ön hazırlık varsa istenir.
  • Stratejilerin sistematik, yer yer esnek sırası izlenip metne, daha doğrusu, metnin vereceği malzemeye en uygun etkinlikler belirlenerek uygulanır.