Ana ve Yardımcı Düşünceler ile İlgili Pekiştirme

*** Yazma sürecinin planlama aşamasında, ana ve yardımcı düşünceler ile ilgili bir pekiştirme çalışması (ilgili ders notu için bakılabilir: Planlı Yazma Süreci-II: Planlama.

ödül alan bir arkadaşı tanıtmak için bir yazı planı hazırlama


Sınıfından bir arkadaşın, ****** alanındaki (arkadaşına değer gördüğün alanı sen seç) çalışmasıyla ödüle değer görüldü. Okurlara/ ödül törenine gelen konuklara arkadaşınızı anlatma görevi sana verildi. Aşağıdaki plan doğrultusunda bir yazı/ konuşma hazırlamaya karar verdin. Planın nasıl olur?

ana ve yardımcı düşünceler

Aşağıdaki şema doğru tamamlandığında; ana düşünce, yardımcı düşünce ve düşünceyi geliştirme yollarını içeren bir yazı planı ortaya çıkacaktır.

  • 1.Arkadaşının başarısının temel kaynağı sence nedir? (Yargı içeren bir ana düşünce cümlesi kur.)
    • Ana düşünce: ……………
  • 2.Ana düşünceni açman gerekirse, arkadaşının başarısını hangi etkenlere bağlıyorsun? En az 2 gerekçe cümlesi yaz. (İpucu: “Arkadaşım başarılı çünkü….”yü tamamlayacak nitelikte yargı cümleleri yaz.)
    • Ana düşünceni destekleyen birinci yardımcı düşünce/ argüman: ……………….
    • Ana düşünceni destekleyen ikinci yardımcı düşünce/ argüman: …………………
  • Yardımcı düşüncelerinden birini, okurları/dinleyicileri ikna edecek şekilde güçlendirmek üzere düşünceyi geliştirme yollarını kullanmak gerek. İki farklı düşünceyi geliştirme yolu kullan. (Örnekleme, tanık gösterme, tanımlama, sayısal verilerden yararlanma, karşılaştırma…)

İlgili: