UbD (Anlamaya Dayalı Tasarım) Şablonu

Anlamaya Dayalı Tasarım (Understanding by Design- UbD ), öğrenme sürecini ve bu sürecin adımlarını, “tersten” planlayıp adım adım uygulamaya geçirmeye dayalı bir eğitim modelidir. Dolayısıyla sürecin her parçasının birbirini desteklediği özenli bir öğrenme tasarımını gerektirmektedir.Tersten, çünkü, sürecin sonunda ulaşılması hedeflenen tablo, başlangıç noktası olarak alınıyor. İlk karşılaştığımda, aklıma NLP’deki, “Ulaşmak istediğin hayali gözünde canlandır, somut olarak gör.” önerisi gelmişti.

Kısaca UbD (Understanding by Design, Grant Wiggins ve Jay McTighe, 1998) diye de bilinen bu model; aynı adlı kitapta, felsefesi, şemaları ve örnekleriyle ayrıntılı bir şekilde anlatılmıştır. 2011’de yayınlanan The Understanding by Design Guide to Creating High-Quality Units (Grant Wiggins ve Jay McTighe) baskıda yer alan, güncellenmiş şablonda, ana başlıklar korunurken, kalıcı anlamanın anahtarı olan üç kavram öne çıkarılmıştır: Kazanım, anlam, transfer.

UbD anlamaya dayalı tasarım şablonu 

UbD şablonunun ana başlıklarını içeren aşağıdaki tasarım formunda,  işaretli kısımlara tıklandığında ilgili açıklamalar görülecektir.

Grant Wiggins, Jay McTighe, The Understanding by Design Guide to Creating High-Quality Units (ASCD, 2011)

Planlama, sürecin her parçasının birbirini desteklediği özenli bir öğrenme tasarımını gerektirmektedir. 

Öğrencinin gerçekten anladığını, dolayısıyla “kalıcı öğrenme”nin gerçekleştiğini ortaya koyacak her ayrıntının baştan belirlendiği UbD tasarımı üç ana bölümden oluşuyor: 

  • 1. Hedeflenen öğrenme düzeyinin belirlendiği bölüm (Desired Results)
  • 2. Değerlendirme kanıtlarını içeren etkinliklerin belirlendiği bölüm (Assessment Evidence)
  • 3. İlk iki maddeyi hayata geçiren öğrenme akışının belirlendiği bölüm (Learning Events)

anlamaya dayalı tasarım

Not:

İlk UbD şemasında olan, güncellenmiş ikinci şemada bulunmayan ancak UbD için önemli olan temel bazı ilkeler de aslında geçerliliğini koruyor:

İlgili:

Tasarımcı Öğretmen ve Öğretmen 2.0.

Bağlantılı diğer yazılar için ilgili kategori:

Anlamaya Dayalı Tasarım