Akış Çizelgesi ile Bilgiyi Belirleme

Aşamalı ilerleyen uygulamalar için, akış çizelgesi (akış diyagramı) hazırlama , hem adım adım ilerlerken bir şey atlamama açısından denetimi elde tutma hem de bilgiyi sorgulayarak kullanma açısından elverişlidir.

Seçeneklere bağlı ilerleyen ayrıntılı planlamalarda bu çizelgeler işin genelini görme ve çabuk kavrama açısından kolaylaştırıcıdır. KALDER eğitimleri sırasında tanıştığım ve uyguladığım Visio programını ücretli olması dışında işe yarar da bulmuştum.

akış çizelgesi nasıl uygulanabilir?

  • Akış diyagramları seçeneklere bağlı hiyerarşik yapılar olarak ilerler. Elbette bir bilgisayar programcısının yahut eğitim programcısının akış çizelgesi ile basit bir “‘evet’se şu yoldan, ‘hayır’sa buradan ilerleyin!” diyeceğiniz komutlar için o kadar profesyonel bilgiye gerek olmayacaktır. Aşağıdaki görselin de yer aldığı Visio programının tanıtımıyla ilgili şu kaynak yeterince fikir verecektir. Görselde dikkat edileceği üzere, aynı karar alma süreçleri, aynı şekillerle belirtilmiştir. Bu da akış çizelgelerine özgü standart bir uygulamanın sonucudur.akış çizelgesi