Metinlerden Alıntı Yapma (Metin ve Uygulama)

Alıntı yapma doğrudan, dolaylı veya özetleme yoluyla yapılabilir. Her biri için uyulması, dikkat edilmesi gereken ince ayrıntılar vardır.

alıntı yapma yolları

  • Cümleler, kaynaktan birebir alındığında, tırnak işareti içerisinde belirtilmelidir.(doğrudan alıntılama)

“Adı, tipi ve süresi ne kadar değişirse değişsin oyunların hayatımız boyunca eğlence ihtiyacımızın önemli bir kısmını karşıladığı da tartışılmaz bir gerçektir.” (kaynak belirtilecek)

  • Yazar, alıntıladığı bilgiyi, anlamını koruyarak dolaylı şekilde aktarabilir.(dolaylı alıntılama)

Metinde; oyunların adı, tipi ve süresi ne kadar değişirse değişsin hayatımız boyunca eğlence ihtiyacımızın önemli bir kısmını karşıladığı tartışılmaz bir gerçek olarak vurgulanmaktadır. (kaynak belirtilecek)

  • Metin özetlenerek de alıntılanabilir.

alıntı yapma

alıntı yaparken dikkat edilmeli

Bir önceki blog notunda (Özetleme, Alıntılama ve Kaynak Gösterme) bahsi geçen “Aşırma (İntihal)” yazısında öğrencilere uzak durmaları gereken durumlar hatırlatıldıktan sonra, doğru alıntı yapma için öneriler de verilmiştir:

Hem kaynakları doğru kullanmak ve hem de kendi fikir ve yorumlarınızı kaynak bilgileriyle sentezleyerek yazmak için şunları yapmalısınız:

  • Kendi yorum ve fikirleriniz ve kaynaklardan aldığınız notlar için ayrı bir defter tutun.
  • Kendi yorum veya fikrinizi yazmaya başladıktan sonra kaynaklardan aldığınız bilgileri de kendi fikirlerinizi desteklemek, açıklamak veya örneklemek için kullanın.
  • Yaptığınız alıntılar arasına geçiş cümleleri, açıklamalar veya yorumlar yazın. Örneğin: Bir terimin değişik yazarlarca yapılmış tanımlarını yazarken, bu tanımlar arasındaki farklılık veya benzerlikleri kendi kelimelerinizle anlatın.
  • Kaynaklardaki bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirerek okumaya gayret edin. Bilgiler arasında kurduğunuz ilişkileri kendi kelimelerinizle anlatın.” (“Aşırma (İntihal), ODTÜ Uygulamalı Etik Araştırma Merkezi)
Sınıfta Uygulanabilir Alıntılama Örneği: