Mustafa, Mustafa Kemal, Gazi Mustafa Kemal ve Atatürk

Son iki günüm, Atatürk’ü anlatan kitaplar kitaplar arasında geçti: Mustafa-Mustafa Kemal-Gazi Mustafa Kemal ve Atatürk… Bu dünyadan bir insan/asker/lider geçti… Cumhuriyet’le ilgili zihin notlarımı aldım/hatırladım/yeni şeyler öğrendim…

& Cumhuriyet Çınarı (Özer Ozankaya, TC Kültür Bakanlığı, 1994)

Atatürk'ü anlatan kitaplar

& Atatürkçülük Nedir? (Falih Rıfkı Atay, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Hasan Ali Yücel, Attila İlhan, M.Çetin Özek, Dr.İsmail Giritli, Enver Ziya Karal, M.Şükrü Koç, Memduh Balaban, Muzaffer Hacıhasanoğlu, Prof.Dr.Yavuz Abadan, Şevket Süreyya Aydemir, Vedat Nedim Tör,Prof.Cahit Tanyol,Bülent Ecevit,Prof.Bahri Savcı,Reşat Kaynar,Prof.Dr.Tarık Zafer Tunaya,Prof.Hikmet Bayur, Prof.Selahattin Batu, Prof.Dr.Afet İnan, Dr.Ceyhun Atuf Kansu, Sami N.Özerdim,Melih Cevdet Anday, İhsan Akay, Tahsin Yücel, Prof.Dr.Suat Sinanoğlu, Ord.Prof.Dr.Şevket Aziz Kansuğ, Prof.Nihat Erim,Doç.Dr. Nermin Abadan, Ömer Asım Aksoy, Prof.Dr.Fahir Armaoğlu ve Yaşar Nabi imzalı yazıların büyük çoğunluğu gazete ve dergilerde yayınlanmış. Bazıları bu kitap için özel yazılmış. Varlık Yayınları, 1969)

Tek Yol Atatürk Yolu (Yaşar Nabi,Varlık Yayınları,1967)

& Kemal Atatürk Diyor ki (Varlık Yayınları,1970)

& Atatürk’ü Anmak (Muammer Yüzbaşıoğlu,1971)

& Atatürk ve Edebiyat (Sadi Borak,1972)

& Atatürk Özel Sayısı (TDK,1981)

& Edebiyat Dünyası ve Atatürk (Prof.Dr.Önder Göçgün, Atatürk Kültür Merkezi,1995)

& Atatürk’ün Kültür ve Medeniyet Konusundaki Sözleri (Atatürk Kültür Merkezi,1990)

Ortak özellikleri: Sıraladığım Atatürk’le ilgili kitaplar babamın kitaplığından benim kitaplığıma devroldular; eski tarihliler ve “eski tarih”in insanlarının samimiyetini yansıtıyorlar.

Daha da önemlisi, 12 Eylül sonrasının kusturasıya yüklediği ve ters tepkiyle bıktırdığı Atatürk bombardımanından sonra, kapağını açmadığım kitaplara yeniden dönmek iyi geldi.