Balık Kılçığı ile Neden-Sonuç İlişkisi Kurma

Kouru Ishikawa tarafından geliştirilen Balık Kılçığı (Ishikawa diagram), neden-sonuç ilişkisi kurmak ve sonuçların arkasındaki nedenleri belirlemek için güçlü bir grafik düzenleyici; verileri işleme ve değerlendirme açısından işlevsel bir okuma stratejisi aracıdır.

balık kılçığı nasıl uygulanır?

Gerekli süre: 20 dakika.

  1. soruna yol açan nedenleri belirleme

    Balık kılçığı, bir sorunu oluşturan nedenleri belirlemeye dayalıdır. Nedenler, beyin fırtınasıyla toplanıp, balık kılçığı ile gruplandırılabilir.

  2. ana ve alt nedenleri gruplama

    Sorun, balığın başına, nedenler kılçığa yazılır. Ana nedenler, ana kılçıklara; ana nedenlere yol açan alt nedenler de her kılçığın kendi içinde ayrışan alt kılçıklara yazılır.

    balık kılçığı