Beyin Fırtınası, Örümcek Ağı, DACUM

Beyin fırtınası, örümcek ağı ve DACUM, bir konu etrafında olabildiğince farklı, yaratıcı görüşler, çözümler önermeye dayanan tartışma tekniklerindendir. DACUM ve Örümcek ağı, beyin fırtınasıyla benzer bir anlayışa ve uygulamaya dayanan tekniklerdir.

beyin fırtınası bir öğretim tekniği olarak nasıl uygulanır?

Bir konu/ sorun etrafında olabildiğince farklı, yaratıcı görüşler, çözümler önermeye dayalıdır. Bu teknikte, katılımcıların ileri sürdüğü her görüş bir katkıdır; akılcı veya hayalci, mantıklı veya mantıksız vb. değerlendirmeler yapılmaksızın tüm görüşler alınır. Herhangi bir sınırlama getirilmez.

örümcek ağı bir öğretim tekniği olarak nasıl uygulanır?

Beyin fırtınasının “örümcek ağı”na uyarlanmış şekli denebilir. Bir konu etrafında ortaya çıkan görüşleri, önerileri, ilişkiler ağı içinde gruplamaya olanak verir.

DACUM bir öğretim tekniği olarak nasıl uygulanır?

dacum

DACUM’un “program geliştirme” kavramının İngilizce söylenişinde yer alan sözcüklerin baş harflerinden (Design A Curriculum) oluştuğu ve beyin fırtınasının bir başka türü olduğunu belirten Prof.Dr.Mürüvvet Bilen’in bu tekniğe dair verdiği bilgi:

Planlanışı:
Konu ya da sorun belirlenmeli,
-Üzerine görüşlerin yazılacağı kartlar hazırlanmalı,
-Tekniğe tüm sınıfın mı yoksa belirli bir grubun mu katılacağı kararlaştırılmalı,
Kartların üzerine yerleştirileceği panolar hazırlanmalı, panolarla kartların renkleri ve yazıları dikkat çekici ve okunaklı olmalı,
-Panoda çözüm öneren kartların zaman zaman fotoğrafları çekilerek saklanmasına ilişkin kurallar belirlenmeli ve önlemler planlanmalı.

Uygulanışı:
Tüm katılımcılara yetecek sayıda panoyu sınıfın ön kısmındaki duvara yerleştiriniz,
Her panonun üstüne çözüm aranan sorunu yazınız,
-Uygulamada izlenecek kuralları duyurunuz,
-Katılımcılara çözüm yollarının yazılı olduğu kartı panoya yapıştırmalarını isteyiniz,
-Kartlar çoğaldıkça öneri sahiplerinin yeni kartlarla yeni görüşler öne sürmelerinin gerektiğini söyleyiniz,
-Zaman zaman panoların üstündeki çözüm biçimlerini saptayınız, -fotoğraflarını çekiniz ve dosyalayınız.
-Probleme çözüm buluncaya kadar bu işlemi sürdürünüz,
-Panolardaki çözüm yollarını inceleyip, tekrarlan, gereksiz önerileri eleyerek ortak bir çözüm yoluna ulaşınız.”(Mürüvvet Bilen, Eğitimde İlke ve Yöntemler)

İlgili:

Tartışma teknikleri