Biçimlendirici Değerlendirme Uygulamaları

Biçimlendirici değerlendirme (formative assessment), öğrencilerin öğrenme yollarını ve düzeylerini farklı teknik ve uygulamalarla belirlemeye, gelişime ilişkin geri bildirim vermeye ve gerekli iyileştirme adımlarını atmaya dayanan uzun soluklu bir süreçtir.

Tasarım yoluyla öğrenmenin planlanmasında ikinci aşamayı oluşturan “Kanıtlar” için de esaslı veri kaynağı oluşturur.

biçimlendirici değerlendirme

Veri toplama-geri bildirim-iyileştirme döngüsünde işleyen ve yıl boyu devam eden bu süreçte, öğretmenlerin yararlanabileceği teknik ve uygulamalar:

Çoğu teknik ve uygulama, hazır bulunuşluğu ya da ders sonunda öğrenme düzeyini belirleme amacına yönelik olarak esnek kullanılabilir.

Biçimlendirici değerlendirme ya da sürece dayalı değerlendirmenin uzaktan eğitimi de destekleyen dijital araç ve uygulamalar için bakılabilir:

(Toker’in yazısında da belirttiği asıl kaynağın linki: