Dinleme: Bilge Karasu’nun Romanları

Aşağıda, bir metinde boş bırakılan yerlerin, dinleme yoluyla  tamamlanmasına dayalı ve  dikkati pekiştirmeye yönelik bir etkinlik örneği yer almaktadır. Seçilen metin, Bilge Karasu ile ilgili bir gazete yazısıdır : “Kitapsız, Kedisiz ve Onsuz 15 yıl Bilge Karasu” (Semiha Şentürk)

dinleme

bilge karasu’nun romanları


Öğrenciye metinle ilgili hazırlanmış çalışma kağıdı verilecek. Metin örnek olduğu için kısa ama normalde bir A4 kağıdının ön yüzünü dolduracak uzunlukta bir metinle uygulanması önerilir. (Online veya basılı olarak uygulanabilir.) Metin, öğretmen tarafından yüksek sesle bir kez okunacak. Öğrenci, öğretmeniyle eş zamanlı olarak metni takip edip istenenleri kağıtta ilgili yere yazacak. (Tekrarlayan adların bir kez yazılması yeterlidir.)

Dinleme süresince, kayıtta geçen yazar veya şair isimleri ile eser isimleri not alınabilir. (Özel bir çalışma kağıdı gerektirmeyecektir.)

Uygulama sonunda metin tekrar okunup öğrencilerin doğru yanıtlarını işaretlemeleri ve dikkatlerini değerlendirmeleri istenecek.

Seslendirilecek dinleme metni:

(Çalışmanın gerektirdiği yanıtlar, aşağıdaki metinde koyu ve altı çizili olarak işaretlidir.)