Bilgiyi Kullanma

Bloom taksonomisi kapsamında bilişsel öğrenmeyi tanımlayan basamaklardan “uygulama”, kazanılmış bilginin kullanılmasına dayanır.

Bilginin kullanılması; bir sistemin işleyiş ilkesini gösterme de olabilir, o ilkeyi uygulayarak sistemi işletmek de… Sözgelimi, bir şiirin nazım biçimini kavramış öğrenciden, o nazım biçiminin ayırt edici özelliklerini bir metinde gösterebilmesi yahut o özelliklere uygun bir örnek yazması beklenir.

Aşağıdaki eylemler, Bloom taksonomisinde, okuduğunu, öğrendiğini, bildiğini kullanıp uygulayan bir öğrencinin somut çıktılarını yansıtır:

  • İlişki kurar
  • Kuralı, ilkeyi açıklar
  • Hesaplar, problem çözer
  • Gösterir
  • Hazırlar
  • Kullanır
  • Yönetir

İlgili: