Bir Dede Korkut Hikâyesi Oluşturmak…

Dede Korkut Hikâyeleri destanla halk hikâyesi arasında geçiş özelliği taşır. Bu hikâyelerin, hem destansı hem geleneksel anlatıya uygun özellikler taşıması gerektiğini de hiç akıldan çıkarmadan, bir Dede Korkut Dede Korkut hikâyesi örneği kurgulayabilir ve yazma ya da konuşma yoluyla paylaşabiliriz. (Dede Korkut Hikâyeleri hakkında ayrıntılı bilgi şurada…)

konusma

hikâye türünün ögelerinin dede korkut hikâyesi için karşılıkları:


Dede Korkut Hikâyeleri

  • Anlatıcı: Bilge, saygın Dede Korkut (Eh, onsuz bir Dede Korkut hikâyesi mümkün olmayacaktır!)
  • Mekân: Kuzey Anadolu ve Gürcistan sınırlarında bir alan (Buralardaki Oğuz boylarının hayatlarının anlatıldığını hatırlayarak)
  • Zaman: 15. yüzyıl veya öncesi (bu yüzyılda yazıya geçirildiğini dikkate alarak)
  • Kişiler: Yiğit erkek ve yiğit kızlar hayal edilecek, özgüvenli olacak.
  • Olay: Eski Türk kültürünün belirgin ve önemsenen başlıklarından biri seçilip uygun bir senaryo oluşturulabilir. Çocuklara ad vermek için bir kahramanlık hikâyesi hayal etme gibi… Az biraz fantastik öge, destan geleneğinden henüz kopmamış bir Dede Korkut hikâyesi için uygun olacaktır.

anlatım dili için olmazsa olmazlar:

  • Hikâye etme dili: Hitap edilen “hân”ı unutmadan “Hânım hey!”li ifadelere arad bir yer verme. Ayrıntılara girmeden, ruhsal çözümlemeler yapmadan, doğrudan olayı anlatma.
  • “Soylama”lara yer verme: Kişilerin konuşmalarında “şiir”li bölümleri unutmama.
  • Dua: Dedem Korkut, hikâyenin sonunda dua etmeyi de unutmamalı, geleneğe uygun olarak.

Ayrıca bakılabilir:
FRP ve Kurmaca Metinler ve Okumaya Özendirme