Metni Derinlemesine Okuma

K12 sınıf düzeylerine uygun metni derinlemesine okuma; Bloom taksonomisinin çözümleme, analiz basamağına denk gelen sınıf çalışmaları yapabilmektir.

metni analiz etme

Metin etrafında; ögelere, ilişkilere, ilkelere yönelik irdelemelerle ayırt etme, ayrıştırma, düzenleme gibi uygulamalar analiz aşamasındaki çalışmalara karşılık gelir:

Bir metni, taksonomideki karşılıklarıyla analiz etmenin taksonomideki eylem karşılıkları:

  • Ögelerine, parçalarına ayırır
  • Alt bölümlere ayırır
  • Ana hatlarını gösterir
  • Ögelerin özelliklerini açıklar
  • Ögeleri birbirinden ayırt eder
  • Ögelerin birbirine etkisini açıklar
  • Ögeler arasındaki ilişkiyi açıklar
  • Karşılaştırır
  • Saptar
  • Bağlantı kurar

Bakılabilir:

“Bülbülü Öldürmeden Şiiri Yorumlamak”

İlgili: