Role Girme ve Rol İçinde Yazma

Drama tekniklerinden “rol içinde yazma” (writing in role), öğrenciye bir role girme ve o rolün gerektirdiği yazılı anlatım dilini kullanarak farklı yazma türleriyle tanışma fırsatı sunar.

Role bürünme, yazacağı metnin dilini de belirleyeceği için, öğrenci hem yazılı metin türünün gereğini hem de rolün istediği dil dağarcığını anlama ve uygulama sürecini deneyimlemiş olur.

Role girme, rol içinde yazma nasıl uygulanır?

“Katılımcıların kurgu içerisinde, ana kahraman ya da başka bir kahramanın rolüne girerek oluşturdukları günlük, mektup gibi daha çok öznel ve kişinin içsel dünyasını yansıtan metinlerle bilgilerin, duygu ve düşüncelerin elde edilebileceği yazma çalışmaları, bu tekniğin en önemli özelliğidir.”(Ömer Adıgüzel, “Eğitimde Yaratıcı Drama“)

role girme

Bu teknik, birçok drama tekniği gibi, yazılacak metin aracılığıyla, dramanın içerdiği durumu başlatmaya veya geliştirmeye de elverişlidir. Herhangi bir “rol içinde yazma” eylemi, bireysel, küçük gruplar halinde veya tüm katılımcılar düzeyinde uygulanabilir. Birden çok kişi aynı içerikle -sözgelimi herkes filanca kahramanın arkadaşı olarak ona bırakılacak bir not yazabilir- metin yazacaksa, yazılanlar karşılaştırılabilir.

yazmarole girme, rol içinde yazma için birkaç örnek:


  • Spor muhabiri olarak gündemdeki bir olayın haberini yapmak
  • Reklam sektörünün bir çalışanı olarak ürün tanıtımına dayalı bir paragraf yazmak
  • Şirket müdürü olarak işlerin gidişatına yönelik bir rapor yazmak
  • Utangaç bir sevgili olarak duyguları mektuba dökmek
  • İzlenme oranlarını dikkate alan bir dizi senaristi olarak bir sahne yazmak

bir “rol içinde yazma”, öğrenciye, rolden istenen metni yazarken;

  • Metnin türünü tanıma (türden kasıt sadece edebî türler değil, yanı sıra ve daha kolay oluşturulabilecek kartpostal, afiş, reklam, bir şeyin tarifi, dilekçe vb. değişik yazma formları)
  • Rolün baktığı noktadan görme, dolayısıyla, farklı bakış açılarını ve yaklaşımları ifade etme
  • Metnin kişisine/kurumuna yönelik ve uygun anlatım dilini kullanma (bir satıcı, postacı, öğretmen, sunucu, doktor vb. seçilen role uygun konuşma)

ortamını yaratır. Farklı bir kimliğe bürünerek o kimlikle düşünme eğlenceli de gelebilir.

“Çocukların okuma-yazma becerilerini geliştirmeye elverişli, etkili ve yaygın bir tekniktir. Örneğin; çocuk, bir kömür madeninin çalışması hakkında maden işletmesinin sahibine rapor yazan bir müfettiş rolünde iken seçeceği hitap sözcükleri, kullanacağı kâğıt ve yazım biçimi; kralın açtığı bir yarışmayı halka duyurmak için görevlendirilmiş kişi rolündeyken yazacağı duyuru yazısından çok daha farklı olacaktır.”

(İmge Çelen, Eğitimde Dramada Uzman Rolü Yaklaşımı ve İngilizce Öğretimi)