Bir Tartışma Tekniği Olarak Münazara

Münazara, iki farklı grubun yaptıkları konuşmalar ile argümanlar sunarak ve karşı tarafı çürüterek, jüriyi kendi söylediklerinin haklı olduğu yönünde ikna etmeye çalıştıkları bir tartışma tekniğidir.

Yaygın uygulanan haliyle, bir konunun siyah-beyaz karşıtlığında savunulması dışında, münazara, hem bir öğretim tekniği olarak hem de bir tartışma biçimi olarak da öğrencilere;

  • Kendini rahat ifade etme, özgüven
  • Kendi görüşünü destekleyecek ya da karşı görüşü çürütecek düzeyde argüman geliştirerek düşüncelerini ortaya koyma
  • Çok boyutlu, eleştirel düşünme

vb. yetkinlikler kazandıran etkili yollardandır.

münazara

 

İngiliz parlamenter stili” tartışmaya dayalı münazara akışını içeren aşağıdaki bilgiyi, uzun bir süre Münazara Kulübü’nün danışmanlığını yürüten meslektaşım, çalışma kitabımızın tartışma teknikleriyle ilgili bölümü için hazırlamıştı. Biz de jüri olarak görev üstlendiğimizde, aynı çerçevede düzenlenmiş değerlendirme formlarını kullanıyorduk. İzniyle buraya ekliyorum:

Münazara nasıl gerçekleştirilir?

Münazara, iki farklı grubun yaptıkları konuşmalar ile argümanlar sunarak ve karşı tarafı çürüterek, jüriyi kendi söylediklerinin haklı olduğu yönünde ikna etmeye çalışmaktır.

& Münazarada, her biri üç asil ve bir yedekten oluşan iki takım vardır.
& Bu iki takımdan biri ortadaki önermenin doğruluğunu jüriye inandırmaya çalışan hükümet kanadında, diğeri ise bu hükümetin duruşuna, dolayısıyla önermeye karşı çıkan muhalefet kanadında yer alır.
& Hükümetin birinci konuşmacısı başbakan, muhalefetin birinci konuşmacısı muhalefet lideri olarak adlandırılır.
& Münazarada maçı hükümet açar ve hükümet kapatır. Hükümet duruşunu ortaya koyar, yasa tasarısını açıklar ve ana argümanlarla duruşunu destekler.
& Muhalefet hükümeti çürütür, ana argümanlar vererek duruşunu destekler. (Argüman, gerekçelendirilmiş tezdir. Münazaranın özünü oluşturur.)
& Her konuşmacının 8 dakika konuşma hakkı vardır. Bu 8 dakikanın ilk ve son bir dakikasında karşı tarafın soru sorma hakkı yoktur.

münazara için örnek uygulama


Bu bilgiyi destekleyerek pekiştiren örnek de uygulanmak üzere çalışma kitabımızda ana hatlarıyla verilmişti.

Çocuklara yönelik fast food reklamları yasaklanmalıdır. Hükümet kanadı bu düşünceyi savunurken öncelikle tanımlama yaparak işe başlar. Bu tanımın açık ve net olması gerekir. (Çocuk ve reklamın tanımı yapılır.) Daha sonra bu konudaki sorun ne? Neyi değiştirmek istiyoruz ve çözüm ne olacak, bu açıklanır. Muhalefet kanadının yapması gereken de hükümetin getirdiği yasa tasarısını reddetmek ya da sorunu kabul edip çözümün bu olmadığını söylemek. Hükümetin koyduğu mekanizmanın işlemezliğini göstermek. (Fast food reklamları kaldırmak bu sorunu çözmez, çünkü bu insanlar sokakta gezdiği zaman Burger King’i görecek gibi.)