“Bölünmüş Ekran” ile Farklı Açılardan Bakma

Bir olayın farklı yönlerini ve etki alanını görüp anlamak için “bölünmüş ekran” (split-screen, cross-cutting) elverişli bir drama tekniğidir. 

Bu drama tekniğini uygulamak için, katılımcılar en az iki durumu tasarlayıp aynı anda canlandırmak üzere, sahnede farklı alanlarda bulunurlar. Durumlar farklı yer ve zamanlara ait olabilir. Tüm katılımcıların aynı anda sahnede olduğu bu etkinlikte, bir grup bir durumu canlandırırken diğeri bekleyebilir veya belli bir uyum içinde bir durumun canlandırmasından diğer durumun canlandırmasına geçilebilir.

bölünmüş ekran

Oscar Wilde’ın ünlü Gül ile Bülbül masalında, sevdiği kızı baloya davet eden ama daha reddedilen bir gencin evine geldiğinde aşk acısıyla ağlaması; onun ağlamasına tanık olup dayanamayan bülbülün gece boyunca bir kırmızı gülü var etmek için bir gül ağacında ötmesi ve kendi kanıyla bir gülü kırmızıya dönüştürmeyi başarması; delikanlının kaynağını bilmediği gülü alıp hevesle tekrar genç kızın yanına gitmesi ve tekrar reddedilmesi; mücevherlere ve zenginliğe meraklı kızın gülü yere atması anlatılır. Gerçekte bu masal, “sanat” ve “sanatsal” olanın maddî şeyler karşısında değersiz görülmesine bir eleştiridir. Aşağıda, masalın tarafları etrafında bir bölünmüş ekran örneği verilmiştir.

okuma

bölünmüş ekran örneği: bülbül aşk için kendinden vaz geçerken…


“Gül ile Bülbül” masalı önceden okunmuş olmalıdır. İlk paragraftaki açıklama doğrultusunda;

  • Etkinliğin gerçekleştirileceği alanda üç ayrı noktada “delikanlı”, “gül” ve “genç kız” durur.
  • Her biri, masaldaki özellikleri doğrultusunda bir akşam vakti, aynı durum etrafında kendi tavırlarını ortaya koyan bir düşünme süreci içinde olur: Delikanlı, reddedilişinden kaynaklı hüznünü; genç kız, gönlünden geçenleri kendisine sunabilecek bir aşık hayâlini; bülbül, aşktan daha değerli hiçbir şeyin olmadığı düşüncesini doğaçlama olarak dile getirir.
  • Bu dile getirişler, arka arkaya da olabileceği gibi, biri düşüncesini dile getirirken vurguladığı bir ayrıntıyla bağlantılı olmak üzere diğeri ondan habersizmiş gibi aynı noktadan kendi bakışını yansıtabilir.