“Bülbülü Öldürmeden Şiiri Yorumlamak”…

“Bülbülü öldürmeden şiiri yorumlamak”… Bir konuşma dolayısıyla kullanmak istediğim bir metafordu. Ahmet Haşim’e aitti:

“‘Mana’ araştırmak için şiiri deşmek, terennümü yaz gecelerinin yıldızlarını ra’şe içinde bırakan hakir kuşu eti için öldürmekten farklı olmasa gerek. Et zerresi, susturulan o sihrengiz sesi telafiye kâfi midir?” (“Şiir Hakkında Bazı Mülahazalar”, Piyale)

Bu hafta sıklıkla yinelemek zorunda kaldığım bir örnek oldu. Bu, mevcut eğitim sisteminde gerçek bir handikap:

Derslerde, aynı anda;

  • Bülbülün sesindeki güzel tınıları duyurmak/ hissettirmek hatta varsa sınıftaki gizli sesleri keşfetmek/ özendirmek ki edebiyatın hayatın güzel yüzlerinden biri olduğunu anlasınlar.
  • Bu arada bülbülün sesinin nerden çıktığını da göstermek ama bunu bülbülü öldürmeden ama o organları da göstererek yapmak ki bir sistemi irdelemeyi öğrensinler.
  • Bilumum bülbül çeşitlerini de kavratmak ki YGS/LYS’de bülbül sorusundan çakmasınlar.
  • O kadar da keyifli anlatmak ki dersi ve mümkünse öğretmeni de sevsinler.
  • O kadar da ciddi anlatmak ki dersin mana ve ehemmiyetini kavrasınlar.

Nasıl olacak?

Anahtar: Anlatılan bilgiye sahiden inanmak ve anlatılan bilgiyi sahiden paylaşmaya, kavratmaya değer görecek denli sevmek ve bunu öğrenciye de hissettirmek…

Bazen hiiiiiiç kolay değil!

Biraz, ne biraz, basbayağı harcamışsın ama “beyhude” sözcüğünü atarak okuduğumda -e o kadar da değil hani– sana da hak vermiyor değilim üstat söylediklerin için:

“Edebiyat hocası, hava satan ve mehtap ışığı imal eden efsanevi tacirler gibi, güzelin his ve idrakini, bir tâli mektep programına tebaan şakirdlerine öğreten, şimdiki hatalı terbiye usulünün halk ve icat ettiği beyhude bir mürebbidir.” (“Şiir Hakkında Bazı Mülahazalar”, Piyale)

Yorum: ““Bülbülü Öldürmeden Şiiri Yorumlamak”…

  • “Anlatılan bilgiyi sahiden inanmak ve anlatılan bilgiyi sahiden paylaşmaya, kavratmaya değer görecek denli sevmek ve bunu öğrenciye de hissettirmek…” evet, dediğiniz gibi öncelikle bunu başarabilirsek öğrencilere Türk dilinin güzelliklerini fark ettirebiliriz.

Comments are closed.