Forum ve Büyük Tartışma Grupları

Forum ve büyük tartışma grupları ile bir konuyu/ sorunu ele alma ve değerlendirme:

Forum bir tartışma tekniği olarak nasıl uygulanır?


Forumda;
& Tartışma ortamında bulunan herkes forumun bir üyesidir.

& Bir başkanın yönetiminde gerçekleştirilir.

& Başkan, sorularıyla tartışma konusunun değişik yönleriyle ele alınmasını sağlar.
 

forum

Büyük tartışma grupları ile bir konuyu/ sorunu ele alma ve değerlendirme:

Bir tür forum özelliği taşıyan bu tartışma tekniğinde, bir sorun, sınıfın bütünüyle bir arada tartışmaya açılır. Tartışmaya bir başkan liderlik eder.

Tartışmayı yönetecek başkanın niteliği önemlidir:

  • Konuya hakim olanlar arasından seçilirse, tartışmanın doğru zeminde ve farklı boyutlarıyla ilerlemesini sağlar.
  • Genelin söz almasını sağlayarak çekingen çocukların da tartışmaya dahil olmasına yardımcı olur.
  • Başkan, tartışma süresince, tartışmanın odaktan kopmasını önler.

İlgili:

Tartışma Teknikleri