Forum ve Büyük Tartışma Grupları

Forum ve büyük tartışma grupları ile bir konuyu/ sorunu ele alma ve değerlendirme:

Forum bir tartışma tekniği olarak nasıl uygulanır?

Forumda;
& Tartışma ortamında bulunan herkes forumun bir üyesidir.
& Bir başkanın yönetiminde gerçekleştirilir.
& Başkan, sorularıyla tartışma konusunun değişik yönleriyle ele alınmasını sağlar.

forum

Bir tür forum özelliği taşıyan bu tartışma tekniğinde, bir sorun, sınıfın bütünüyle bir arada tartışmaya açılır. Tartışmaya bir başkan liderlik eder.

Tartışmayı yönetecek başkanın niteliği önemlidir:

  • Konuya hakim olanlar arasından seçilirse, tartışmanın doğru zeminde ve farklı boyutlarıyla ilerlemesini sağlar.
  • Genelin söz almasını sağlayarak çekingen çocukların da tartışmaya dahil olmasına yardımcı olur.
  • Başkan, tartışma süresince, tartışmanın odaktan kopmasını önler.

İlgili:

Tartışma Teknikleri