metin

Fabl Örnekleri

La Fontaine, derlediği hayvan masallarını manzum olarak düzenlemiş ve fabl bu haliyle bir tür olarak benimsenmiştir. Aşağıda, manzum ve nesir fabl örnekleri verilmiştir. fabl örnekleri -1: iki yanaşma Pançatantra...

Alope’nin Odası (Mehmet Güreli)-Metin

“Düşüncelerin düzenle bağıntısı şeylerin düzenle bağıntısıyla aynıdır.” Spinoza Işıklar altında uyuyor, gözleriyle düşlerin, biçimlerin korkusunu sayıklıyordu. Alope’nin giderek değişmekte olan yüz hatları, bekleyişin sesleriyle her gece sarsılıyordu. Ve artık...

Schiller, Kefil Hikâyesi (Metin)

Meros, elbisesinin altında bir hançer saklayarak, Sirakuza Kralı Denis’in yanına sokuldu. Koruyucular hemen kendisini yakalayarak zincire vurdular.Kral öfke ile sordu:– Bu hançerle ne yapacaktın? Söyle bakalım!– Şehri bir zalimden...

Yaşar Kemal’in Sait Faik’le Bir Röportajı

Röportaj türünün özelliklerini belirlemeyle ilgili çalışma için kullanılan röportaj örneği… Sait Faik Abasıyanık’ın Mark Twain Cemiyeti’ne fahri üye seçilmesi üzerine Yaşar Kemal’in onunla yaptığı röportaj: SAİT FAİK’LE GÖRÜŞME Akşamüstleri...

Kanunî Sultan Süleyman (Trajedi Örneği)

Orhan Asena’nın Kanunî Sultan Süleyman Dörtlemesi‘nin (İlk Yıllar-Roksolan, Hürrem Sultan, Ya Devlet Başa Ya Kuzgun Leşe, Sığıntı) ikincisi olan Hürrem Sultan‘da, Kanunî’nin, devletin bekasına karşı tehdit olarak gördüğü oğlu Mustafa’nın...

Seyyah ile Kuyumcu (Kelile ve Dimne’den)

Kelile ve Dimne’de (Beydeba) yer alan “Seyyah ile Kuyumcu”, iyilik karşısında insanların takındığı tutumu konu eden bir metindir. Yazım-noktalama kaynaktaki gibidir. (Beydeba, Kelile ve Dimne, MEB, İstanbul, 1945; çev.Ömer Rıza...

“Otlakçı” Hikâyesi (Memduh Ş.Esendal)

Memduh Şevket Esendal’ın “Otlakçı” hikâyesi, Çehov tarzı hikâyenin tipik özelliklerini gösterir. OTLAKÇI -Efendim, tütün tabakasını ortada unutmağa gelmiyor, insafsız herif, tütünü ne kadar saçacak yeri varsa içti, tozları bana...