metin

Fabl Örnekleri

La Fontaine, derlediği hayvan masallarını manzum olarak düzenlemiş ve fabl bu haliyle bir tür olarak benimsenmiştir. Aşağıda, manzum ve nesir fabl örnekleri verilmiştir. fabl örnekleri -1: iki yanaşma Pançatantra...