ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ (ÖYT)

öğretim yöntem ve teknikleri

Bu kategoride, metinleri keyifle ve anlayarak okumaya dayalı örnek uygulamalar ile genel ve alana özel öğretim yöntem ve teknikleri (ÖYT) yer alıyor.

Düşünce Benekleri

Düşünce Benekleri, öğrencilerin 2X3’lük bir tabloya yerleştirilmiş soru ya da görevleri, attıkları zara bağlı olarak belirledikleri bir uygulamadır. Adını, tabloda her kutuya 1’den 6’ya zar ikonu yerleştirilmesinden alır. Uygulamak...

Giriş ve Çıkış Kartları

Giriş ve çıkış kartları, öğrenciye dair bilgi, ilgi, merak, öğrenme kaygısı vb. öğretmenin bilme  ya da göz önünde bulundurma gereği duyacağı alanlarda, sorularına yanıt alabileceği etkin ve yaygın bir...

Tebeşir Konuşur Sadece ya da Kalem!

Hilton Smith tarafından geliştirilmiş olan Tebeşir Konuşur (Chalk Talk) tekniği, önceden belirlenmiş işaretleyici ve ilkeler doğrultusunda, tüm değerlendirmelerin sadece yazılı olarak ifade edildiği, konuşmanın hiç olmadığı bir uygulamaya dayanır....

Yönlendirilmiş Okuma Düşünme Etkinliği (DR/TA)  

Yönlendirilmiş Okuma–Düşünme Etkinliği (DR-TA), okuma öncesinde metne dair tahminleri alıp okuma boyunca zaman zaman bu tahminlerin tutarlılığını gözden geçirmeye dayalı bir uygulamadır. Orijinal açılımıyla Directed Reading Thinking Activity,  Tahminlerin...

Bana Mutluluğun Resmini Çizebilir misin?

TEGV eğitimlerinde küçük yaş gruplarına yönelik okuma etkinlikleri için önerilen çalışmalardan biri, bir kavramı çizimle görselleştirme idi. Bize verilen kavram “ev”, yapmamız istenense onun bizde çağrıştırdıklarını ifade edecek sözcükleri...

Balık Kılçığı ile Neden-Sonuç İlişkisi Kurma

Kouru Ishikawa tarafından geliştirilen Balık Kılçığı (Ishikawa diagram), neden-sonuç ilişkisi kurmak ve sonuçların arkasındaki nedenleri belirlemek için güçlü bir grafik düzenleyici; verileri işleme ve değerlendirme açısından işlevsel bir okuma...

Gerçekler ya da Kurgular…

“Gerçekler veya Kurgu”*, bir veriyi, amacı ve iletileri açısından sorgulayan, uygulanması basit ama iyi uygulandığında, sonuçları etkili ve öğretici bir etkinlik örneğidir. “gerçekler ya da kurgular” Bir haber öğesi,...

Okuma Öncesinde Tahmin Etme

Okuma öncesinde, kitabın ön ve arka kapakları, varsa içindeki görseller, bölüm başlıkları  vb. ipuçlarını değerlendirerek içerikle ilgili öngörüde bulunma, tahmin etme benzeri çalışmalar, öğrencilerin hem ilgisini çeker hem merakını...

Öncelik Piramiti ile Önem Sırasına Koyma

Öncelik piramiti ile bir soruya aranan yanıtlar önem sırasına göre dizilerek yanıtlanır. Bireysel veya grup çalışması olarak uygulanır. İkili veya daha fazla öğrencili grup çalışması olarak planlanabilir. Aşağıdaki gibi...

Hikâye Akış Şeması (Plot Diagram)

Her hikâye bir olay çevresinde şekillenir. Olayın seyri, kendisini var eden kişi, yer, zaman arasındaki etkileşimlere bağlı olarak ilerler. Bu ilerleyiş, bir hikaye akış şeması (plot diagram) içinde, görsel...

Görsel ve Anlık Değerlendirme Araçları

Anlık değerlendirme araçları, sınıf içi öğrenme süreçlerinde etkin kullanıldığında, öğretmene, hızlı ve anlamlı veri sunar. Öğretmen için, öğrencilerinin nabzını tutabilecekleri;  öğrenciler açısından da amaca uygun olarak, kendilerini, akranlarını ya...

İki Yıldız Bir Dilek ile Akran Değerlendirmesi…

İki Yıldız Bir Dilek, istasyon türü çalışmalar için elverişlidir. İki Yıldız Bir Dilek ile öğrenciler, önce kendi çalışmalarını sonra dolaştıkları grupların çalışmalarını değerlendirirler. Dolayısıyla hem öz değerlendirme hem de...

SCAMPER (Yönlendirilmiş Beyin Fırtınası)

Bob Eberle tarafından geliştirilen (1977) SCAMPER , bu sözcüğün baş harflerine karşılık gelen eylemler yoluyla, bir nesneye ya da fikre farklı açılardan bakmayı ve yeni işlevler bulmayı teşvik eden...

İstasyon Tekniği ile İş Birlikli Çalışma

İstasyon tekniği, bir eğitim uygulaması olarak, öğrencilere sorun çözmeye dayalı iş birlikli öğrenme ortamı sunar. Öğrencilerin birbirlerinin çalışmalarını gözden geçirip değerlendirebilmeleri, bu tekniği akran öğrenmesi için de işlevsel kılar....

Bu Binaların İlhamı Hangi Kitaptan?

Edebiyatın yeryüzü izleri arasında, kurmaca eserlerin kurmaca mekanlarının, gerçeğe dönüşmüş yapıları da yer alır. Fikir güzel… İlham kaynağı edebiyat olan evler ile ilgili mimari alana ait örnekler, maket düzeyinde...

Metinlerle Bağlantılı Yazma Çalışmaları

Yazı yazma, özel bir çaba ve süreç gerektirdiği için, özel bir ilgisi olmayan öğrenciler açısından cazip olmayan bir dil becerisidir. Yazma becerisini geliştirmek için yararlanılabilecek keyifli yollardan biri, metin...

Jigsaw (Yapboz) ile Akran Öğrenmesi

Jigsaw (ayrılıp birleşme) bir grup çalışması olarak, iş birlikli öğrenmenin, dolayısıyla akran öğrenmesinin güzel örneklerindendir. Bir konunun alt başlıklarının ya da farklı yönlerinin, uzman gruplarında tartışılmasına ve uzman grup...

GRASPS Performans Görevi

Tasarım yoluyla öğrenme (UbD) yaklaşımında güçlü bir öğrenme kanıtı olarak GRASPS kullanılması önerilir. GRASPS, hayatta karşılığı olan bir durumun, sorunun çözümünü arayan bir performans görevidir. Performans adımları, GRASPS adını...

Eğitimde Hikâyeleştirme (Storytelling)

Hikâyeleştirme (storytelling), son yıllarda iş dünyasının keşfettiği ve öne çıkardığı bir başarı stratejisi gibi görünse de asıl keşfi, fabl ve masalların anlatıldığı çoook eski zamanlarda bile eğlence amaçlı değil,...

FRP ile Okuma Oyunu

FRP ve kurmaca metinler arasındaki benzerlikler dikkate alınarak,  farklı bir okuma oyunu / etkinliği planlanabilir; okuma ile oyun birleştirilebilir. (FRP=Fantastik Rol Yapma) FRP (meraklısına link şurada ve şurada) için...

Okuma Becerisi ve Yaratıcı Drama Teknikleri

Yaratıcı drama teknikleri  öğrenciler için okumayı keyifli hâle getirmeye ve anlamayı geliştirmeye elverişli yolların başında gelir. Sözgelimi: Metne odaklanmaya, durumları iyi anlamaya yardımcı olması için: Donuk İmge ile anın...