OKUMA STRATEJİLERİ VE UYGULAMA ÖRNEKLERİ

Okuma stratejileri ve uygulama örnekleri kategorisi, farklı metinler üzerinden farklı okuma stratejisileri ve yöntem, teknik önerileri içerir.

Okuma Stratejileri ve MEB’in İlgili Kazanımları