ANLAMAYA DAYALI TASARIM (UbD)

Kalıcı öğrenme sürecini ve bu sürecin adımlarını Anlamaya Dayalı Tasarım(UbD) ile tasarlayıp planlamayı ve açıklamaları içeren kategori.

UbD (Anlamaya Dayalı Tasarım) Şablonu

Anlamaya Dayalı Tasarım (Understanding by Design- UbD ), öğrenme sürecini ve bu sürecin adımlarını, “tersten” planlayıp adım adım uygulamaya geçirmeye dayalı bir eğitim modelidir. Dolayısıyla sürecin her parçasının birbirini...

WHERE TO ve UbD… Öğrenmenin Yol Haritası

Öğrenme süreci, yalın bir metaforla, öğrencinin öğrenme hedeflerine odaklanarak yaptığı öğrenme yolculuğu olarak ifade edilebilir. Anlamaya Dayalı Tasarım (UbD) çerçevesinde WHERE TO, planlamadan uygulamaya uzanan bir süreçte,  öğrenme yolculuğu...

Eğitimde Farklılaştırma ve Öğrenci Gereksinimleri

Öğrenci Gereksinimlerine Göre Farklılaştırılmış Eğitim (The Differentiated Classroom Responding to the Needs of All Learners, 1999), eğitimde farklılaştırma söz konusu olduğunda ilk akla gelen kaynaklardandır. Carol Ann Tomlinson, kitapta;...

Katmanlı Görevler Vererek Farklılaştırma

Her adımı ustaca planlanmış, öğrenci profillerine göre farklılaştırılmış uygulamalar, gerçek anlamda kalıcı öğrenmenin önünü açar. Katmanlı görevler hazırlama ve uygulama, sınıfını ve öğrencilerini iyi tanıyan bir öğretmen için farklılaştırmanın...

Kalıcı Anlama ve Somut Kanıtları

Tasarım yoluyla anlama sürecinde, esas olan “kalıcı anlama”dır. Bunun somut göstergeleri de bilinçli seçilen “performans görevleri”nin uygulanma süreçlerinde izlenir. Tasarım Yoluyla Anlama (Understanding bu Design / UbD) şablonunda öğrenmeyi...

“Kalıcı Anlama” ve “Anlamanın 6 Yolu”

Tasarım Yoluyla Anlama (Understanding by Design / UbD) şablonu içinde “anlama” anahtar kavramdır. “Kalıcı anlama” gerçekleşmişse, bunu gösterecek olan da “anlamanın 6 yolu” dur. Ders içeriğini gerçekten anlayan bir...

Tasarımcı Öğretmen ve Öğretmen 2.0.

Geçen hafta, aynı çerçevede, biri birkaç yıl önce, diğeri geçtiğimiz aylarda yayınlanan iki kitabı arka arkaya okudum: Öğretmen 2.0. (Burcu Aybat, Abaküs, ilk baskı 2016) ve Tasarımcı Öğretmen UbD...