ANLAMAYA DAYALI /ODAKLI TASARIM (UbD)

Kalıcı öğrenme sürecini ve bu sürecin adımlarını Anlamaya Dayalı Tasarım(UbD) ile tasarlayıp planlamayı ve açıklamaları içeren kategori.