“Dedikodu Halkası” ile Bilgiyi Pekiştirme

Dedikodu halkası, olaya dayalı metinlerle ilgili yorumlar ve çıkarımlar için uygun bir ortam sağlayabilir.

Drama teknikleri arasında yer alan dedikodu halkası (gossip circle), küçük grupların kendi aralarında “biri”! hakkında “dedikodu”! üretmelerine dayanır. O “biri”, bir yazar veya bir eser kişisi olabilir; o dedikodu, gerçek veya kurmaca kişiye ilişkin bilgilerin hatırlanmasına dayalı bir konuşma olabilir. Ders içeriği neyin etrafında dönecekse…

 

Meselâ Eskişehir’in bu en ünlü teyzeleri, Kaşgarlı Mahmut’u çekiştirseler, aralarındaki konuşma nasıl olurdu?

Dedikodu halkası yaratıcı drama olarak nasıl canlandırılır/ uygulanır?

-Dedikodu halkası uygulanırken; hakkında konuşulacak kişiyi temsil edecek öğrenci, ortaya alınır.
-Diğer öğrenciler çevresinde –oturmuş veya dolaşır halde-, kendi aralarında konuşarak, teknik gereği bir tür dedikodu yaparak ve bu yolla aslında hedeflenen kişiye dair bilgiler aktarır. Aktarımda, dedikodunun doğasına uygun olarak bir parça abartma hatta çarpıtmalar serbesttir ama ana bilgiden kopmadan…

dedikodu halkası için birkaç örnek soru:

  • Frankenstein, üniversitede öğrenim gördüğü yıllarda sık sık mezarlık çevresinde görülür. Sosyal hayata pek karışmayıp evinde zaman geçirir. Neden böyle davranmaktadır? (Marry Shelley, Frankenstein)
  • Talat, arada bir çarşafa bürünerek bir eve gitmektedir? Bunu niye yapmaktadır? (Şemsettin Sami, Taaşşuk-ı Talat ve Fıtnat)
  • Recaizade Mahmut Ekrem ve Muallim Naci arasında, eserlerine yansıyacak kadar şiddetli geçen tartışmaların kaynağı ne olabilir?