Eleştirel Okuma, Değerlendirme

Değerlendirme, adı üstünde, bilgiye dair bir “değer”lemedir.  Bloom taksonomisinde bilgiyi değerlendirme, bir konu veya sorun çerçevesinde, hem yorumlama, eleştirme, tartışma hem de bunun sonucunda, karar verme, kanıtlama süreçlerini içerir. Metin;

  • Anlatım, yapı, içerik ve bunların birbirlerine etkisi
  • İçeriğinde yer alan herhangi bir bakış açısı, yaklaşım
  • Başka metinlerle karşılaştırma

vb. veriler çerçevesinde değerlendirilebilir yahut değişik açılardan tartışmaya açılabilir.

Genel öğretim yöntemleri ile drama teknikleri içinde, bağımsız bir konu veya bir metin etrafında, değerlendirmeye, yanı sıra çözüm önerileri sunmaya yönelik ve öğrencinin süreçte etkin olduğu çeşitli tartışma teknikleri vardır.

Blogda ilgili örnek ve öneriler için taranabilir:

İlgili: