Değerlendirmeyi Görsel Araçlarla Yapma

Trafik Işıkları, el işaretleri, emojilerle yansıtılan yüz ifadeleri kullanma vb. yollarla değerlendirmeyi görsel araçlarla yapma , anlık öz değerlendirme ve akran değerlendirmesi için her yaş düzeyinde bir değişiklik olarak tercih edilebilir.Değerlendirmeyi Görsel Araçlarla Yapma

el işaretleri

Dersin her aşamasında, öğrenci “yansıtma”sı olarak kullanılabilir. Dersin herhangi bir anında ya da sonunda uygulanabilir.

Yaygın uygulama:

  • Başparmak yukarı (anlıyorum!),
  • Yana doğru başparmak (emin değilim)
  • Başparmak aşağı (anlamıyorum.)

Hedeflenen öğrenme için farklı bir uygulama:

  • Tam olarak başarıya ulaştı: El açık ve havada.
  • Kısmen başarılı oldu: Üç parmak havada.
  • Hedef gerçekleşmedi: El yumruk halinde

yüz ifadeleri, emojiler

Yüz ifadelerinin “katılıyorum” ile “katılmıyorum” arasındaki seçeneklerinin sayısı, değerlendirmenin ayrıntısını da gösterecektir. En basit haliyle:
Değerlendirmeyi Görsel Araçlarla Yapma

trafik ışıkları ile değerlendirme

Trafik ışıkları, çevrim içinde doğrudan trafik ışığını taklit eden sınıf uygulamalarıyla, yüz yüze de bu ışıkların renklerini taşıyan kağıtlarla uygulanabilecek, anlık değerlendirme araçlarından biridir.

Öğrenci öğrenme sürecine ya da verilen çalışmaya ilişkin yansıtmasını trafik ışıkları yerine kullanacağı araçlar yoluyla gösterir. Bu araçların renkli yapışkanlı kağıtlar olduğunu varsayalım. Seçilen kağıt;

  • Kırmızı ise, öğrencinin zorlandığı ve öğretmen desteğine ihtiyaç duyduğu bir durumun varlığı
  • Sarı ise, çalışmanın yapılabildiği ama belli düzeyde öğretmen desteğine, bir sorunun yanıtına ihtiyaç duyulduğu
  • Yeşil ise, sorunsuz ilerlendiği

mesajı verilmiş olur.

Ortada, bireysel yapılacak bir çalışma varsa, her öğrenci çalışmanın kendisindeki zorluk kolaylık, anlaşılırlık vb. açılardan karşılığını, çalışma kağıdının üzerine yerleştirerek de teslim edebilir.

Trafik ışıkları, el işaretleri ya da yüz ifadeleri gibi öz değerlendirme dışında genel birer değerlendirme aracı olarak da kullanılabilir.