Dinleme Etkinliği: Sinağrit Baba

Öğrencilerin dinleme etkinliği sırasında belirtilen yönergeyi dikkate almaları ve not almaları önerilir.

dinleme

sinağrit baba’nın seçimi


Bu dinleme etkinliği, Sait Faik Abasıyanık’ın “Sinağrit Baba” hikâyesinin bölümler halinde okunduğu kayıtlarla ilgili çoktan seçmeli soruları içeriyor. Kayıtları bir kez ve dikkatle dinlemek, soruları yanıtlamaya yeterli olacaktır. Öncesinde öğrencilerin yanıtlarını işaretlemeleri için bir kağıt çıkarmaları istenmeli veya daha iyisi 11 soruluk basit bir yanıt kağıdı dağıtılmalıdır.

Tam metin için bakılabilir