Dinleme: Hayvan Çiftliği’nin Karakterleri

Verilen tanımlara veya özelliklere uyan kişi, kavram, nesne vb. ögelerin tabloya doğru yerleştirilebilmesi için hem verileri dikkatli dinlemek hem de gerekli bilgileri önceden kavramış, öğrenmiş, okumuş vb. olmak gerekir. Aşağıda, Hayvan Çiftliği (George Orwell) romanının karakterlerinin özelliklerinin ipucu olarak verildiği ve bu ipuçlarından hareketle kimler olduğunun tabloya yazılmasının istendiği bir örnek uygulama yer almaktadır.

dinlemeözellikleri verilen roman kişilerini tabloya yerleştirme


Ses kaydında, George Orwell’in yazdığı Hayvan Çiftliği’ndeki karakterler, aşağıdaki tablonun kodları verilerek tanıtılmıştır. Öğrencilerden istenen, sözgelimi A1 olarak kodlanan kişinin romandaki adını A1 kutucuğuna yazmasıdır.Her bilginin devamında yazma süresi vermek üzere kısa bir sessizlik arası vardır. Roman okunmamışsa yapılamaz ancak aşağıdaki tablonun bir benzeri, sınıfın sorumlu olacağı başka metinler için hazırlanıp dinleme etkinliği olarak uygulanabilir.

Bir kez ve dikkatle dinlemek yeterlidir. Öncesinde tablo dağıtılmış olmalıdır.

(Uygulama sonrasında, ilgili kutucuklara teker teker tıklandığında yanıtlar görülebilecektir.)

You need to define some clickable areas for your image.