Dinleme: Hayvan Çiftliği’nin Karakterleri

Verilen tanımlara veya özelliklere uyan kişi, kavram, nesne vb. ögelerin tabloya doğru yerleştirilebilmesi için hem verileri dikkatli dinlemek hem de gerekli bilgileri önceden kavramış, öğrenmiş, okumuş vb. olmak gerekir. Aşağıda, Hayvan Çiftliği (George Orwell) romanının karakterlerinin özelliklerinin ipucu olarak verildiği ve bu ipuçlarından hareketle kimler olduğunun tabloya yazılmasının istendiği bir örnek uygulama yer almaktadır.

dinleme

özellikleri verilen roman kişilerini tabloya yerleştirme


Ses kaydında, George Orwell’in yazdığı Hayvan Çiftliği’ndeki karakterler, aşağıdaki tablonun kodları verilerek tanıtılmıştır. Öğrencilerden istenen, sözgelimi A1 olarak kodlanan kişinin romandaki adını A1 kutucuğuna yazmasıdır.Her bilginin devamında yazma süresi vermek üzere kısa bir sessizlik arası vardır. Roman okunmamışsa yapılamaz ancak aşağıdaki tablonun bir benzeri, sınıfın sorumlu olacağı başka metinler için hazırlanıp dinleme etkinliği olarak uygulanabilir.

Bir kez ve dikkatle dinlemek yeterlidir. Öncesinde tablo dağıtılmış olmalıdır.

(Uygulama sonrasında, ilgili kutucuklara teker teker tıklandığında yanıtlar görülebilecektir.)

hayvan çiftliği-orwell

hayvan çiftliği-orwell
Boxer Bay Jones Bay Whymper Squealer Snowball Napoleon Koca Reis Minimus Benjamin Mollie Kedi Clover

Boxer

Bay Jones

Bay Whymper

Squealer

Snowball

Napoleon

Koca Reis

Minimus

Benjamin

Mollie

Kedi

Clover