Dinleme: Bir Kayısı Ağacı Ne Söyler?

Dinlemeyi doğru-yanlış sorularıyla ölçmeye yönelik uygulamada öğrencilerin not alması önerilir.

dinleme

bir kayısı ağacı ne söyler?


A.Kadir’in “Bir Kayısı Ağacı” şiirinin içeriğine yönelik bu dinleme etkinliği için, her slaytta şiirden bir bölümün ses kaydı ve o bölümün dikkatle dinlenip dinlenmediğini gösterecek basit bir soru yöneltilmektedir. Sorular (13 adet), doğru-yanlış yapısındadır. Her metnin bir kez dinletilmesi, gerek duyulursa en çok iki kez dinletilmesi yeterli olacaktır.