Dinleme: Bir Kayısı Ağacı Ne Söyler?

Dinlemeyi doğru-yanlış sorularıyla ölçmeye yönelik uygulamada öğrencilerin not alması önerilir.

Dinlemeyi doğru-yanlış sorularıyla ölçmebir kayısı ağacı ne söyler?


A.Kadir’in “Bir Kayısı Ağacı” şiirinin içeriğine yönelik bu dinleme etkinliği için, her slaytta şiirden bir bölümün ses kaydı ve o bölümün dikkatle dinlenip dinlenmediğini gösterecek basit bir soru yöneltilmektedir. Sorular (13 adet), doğru-yanlış yapısındadır. Her metnin bir kez dinletilmesi, gerek duyulursa en çok iki kez dinletilmesi yeterli olacaktır.