“Donuk İmge” ile Anın Fotoğrafını Alma

Donuk imge, grup heykelleri yoluyla tablo oluşturma ve düşünce izleme gibi drama etkinlikleri okumayı daha eğlenceli, konuşmayı daha istenerek yapılabilir hâle getirmeye elverişli bir tekniktir.

Eğlenceli kısım için, bir ara sosyal medyada yaygınlaşan “mannequin challenge” modası hatırlatılabilir. İnsanların bireysel veya grupça bir hareketin içinde kendini sabitleyip çekimini sosyal medyada paylaştığı bir furyaydı…

donuk imge nasıl canlandırılır/ uygulanır?

Bireysel ya da grup çalışması olarak gerçekleştirilebilecek donuk imge uygulaması, katılımcıların bir durumu bir fotoğraf karesi olarak canlandırmalarına dayanır. Canlandırılmış an, dondurulmuş bir kesittir bir bakıma.

“Donuk İmgeler (Still Images) : Drama sırasında önemli bir etkinlik gerçekleştirilirken, öğrencilerin/ katılımcıların donuk bir fotoğraf oluşturmasıdır. Öğretmen liderliğinde gerçekleştirilen bu fotoğraflar, fotoğraf dışında kalan diğer öğrenciler/katılımcılar tarafından anlaşılabilmelidir.” (*İmge Çelen, Eğitimde Dramada Uzman Rolü Yaklaşımı ve İngilizce Öğretimi: İlköğretim Dördüncü Sınıf Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma)

donuk imge
Fareler ve İnsanlar’la ilgili görseli bu şekliyle aldığım link

fareler ve insanlar’dan kareler


Yukarıdaki,  Fareler ve İnsanlar (John Steinbeck) romanından seçilmiş kareleri malzeme olarak kullanıp donuk imge veya fotoğraf karesi ilhamıyla, bir konuşma etkinliği yapılabilir:

  • Seçilmiş kareler, romanın akışı içinde, hangi olayları anlatıyor? (belirleme)
  • Seçilmiş kareler, romanın kilit noktalarına dair ipuçları içeriyor mu? (değerlendirme)

değirmen’den sahneler…


Sabahattin Ali’nin Değirmen kitabı okuma metinlerimiz arasına girdiğinde, ben hikâyeleri küçük gruplara dağıtıp donuk imgeyi kullanmalarını istemiştim. Değirmen’le ilgili etkinliğimiz tüm öğrencilerin canlandırma ve değerlendirmeleri dolayısıyla birkaç hafta sürmüştü. Proje ödevleriydi. Etkinliğin genel çerçevesinin ödev cümlesine dönüşmüş hâli: Eserde en beğendiğin veya en dikkat çekici bulduğun bir bölümü arkadaşlarının yardımıyla fotoğraf karesine dönüştür ve neden bu bölümü seçtiğini anlat.

Bir taşla birkaç kazanımın yoklanması yahut gerçekleştirilmesi mümkündü. Her öğrenci;

  • Sorumlu olduğu hikâyeyi okumalıydı ki etkinliği gerçekleştirebilsin;
  • Az biraz diğer metinlerden de haberdar olmalıydı ki sorumluluğu dışındaki hikâyeler için arkadaşlarına destek olabilsin;
  • Okuduğuna kafa yormalıydı ki seçtiği canlandırmanın nedenini, kendini etkileyen yönünü ve o bölümün hikâyedeki yerini sınıfla paylaşabilsin ve puanını alabilsin (canlandırmalar her daim tam puan; okumaya dair yorumlar metne hâkimiyet düzeylerine göre…)
  • Ve nihayet, günün son saatindeki ders için sıralardan kalkıp canlanma zamanı olsun ki kimse gerilmesin!

Sessiz birçok öğrencimi o etkinliklerde tanıdım, kiminin hiç ummayacağım canlandırma yeteneğini, kiminin değerlendirme ve konuşma becerilerini keşfettim.

***İmge Çelen, Eğitimde Dramada Uzman Rolü Yaklaşımı ve İngilizce Öğretimi: İlköğretim Dördüncü Sınıf Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma, Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2008