Dört Beceride Türkçe Dil Sınavı Pilot Uygulaması

Millî Eğitim Bakanlığı, 15 ilde, 7.sınıf öğrencilerine uyguladığı Dört Beceride Türkçe Dil Sınavı ile ilgili pilot çalışma sonuçlarını yayınladı.(Raporda sınava giren öğrenci sayısı olarak 1500 ve 1850 sayıları geçiyor.)

Dört Beceride Türkçe Dil sınavının pilot uygulaması 24-26 Nisan 2019’da Ankara hariç, Konya, İstanbul, Antalya, Kütahya, Samsun, Muğla, Adıyaman, Erzurum, Gaziantep, Trabzon, Bursa, Denizli, Şanlıurfa, Aydın olmak üzere 14 ilde, 1.500 yedinci sınıf öğrencisinin katılımıyla, kurulan dil laboratuvarlarında iki oturumda gerçekleştirilmiştir.

Bu sınav öncesinde, alan uzmanları ve akademisyenlerin görüşlerine açık geniş katılımlı bir çalıştay düzenlenmiş. Yurt dışında dil becerilerini ölçen belli başlı sınavlar incelenmiş. Sorulacak soruların niteliği belirlenmiş. Sınav, özel oluşturulan dil laboratuvarlarında elektronik ortamda yapılmış. Raporda, bunun, ülkemizde bu nitelikte hayata geçirilen ilk geniş ölçekli uygulama olduğu belirtiliyor:

Bu sınavla, becerilerin uluslararası standartlarda ölçülmesi ve Türkçe eğitimini şekillendirecek adımların atılması hedeflenmiştir:

Projenin çıktıları neticesinde öğretim programlarında yer alan beceri ve kazanım ilişkileri ile öğrenme, öğretme süreci ve bileşenleri gözden geçirilip düzenlenerek ve gerekli iyileştirmeler yapılarak Türkçe eğitiminin geliştirilmesi sağlanacaktır.

Dört Beceride Türkçe Dil Sınavı

Dağılım ve soru türleri tablosu:

Dört Beceride Türkçe Dil Sınavı

Okuma ve dinleme testi soruları, verilen/dinletilen metinleri anlamaya yönelik hazırlanmış. Çoktan seçmeli oldukları için sonuçlar otomatik değerlendirilmiş. Yazma ve konuşma için rubrik hazırlanmış, değerlendiriciler dahil tutarlılığın gözetildiği bir süreç işletilmiş.

Konuşma testinde, öğrencilere iki görev verilmiş:

İlk görevde öğrencilerden sevdiği bir kişi ya da nesneyi tanıtmaları istenmiş, ikinci görevde ise bir nesnenin yapımında işlem basamaklarını, görselde verilen mesajı veya farklı uğraş alanlarını anlatması beklenmiştir.

Yazma testinde ise, cümle ve paragraf düzeyinde çalışmalar istenmiş:

Paragraf düzeyindeki metinlerde öğrenciden bir durumu detaylı olarak betimlemesi ya da kişisel görüşlerine dayalı olarak ikna edici bir metin hazırlaması istenmiştir.

Ben, soru köklerini özellikle merak etmiştim. Raporda, okuma ve dinleme becerileri için birer, yazma becerisi için dört, konuşma becerisi için bir örnek soruya yer verilmiş. Sorular yine MEB’in yayınladığı “beceri temelli sorular”la aynı yapıda.

İlgili: Dört Beceride Türkçe Dil Sınavı Örnek Soruları