Edebî Sanatlar (Online Uygulama)

Şiir dili, günlük dilden farklıdır. Sözün az, öz hâli tercih edilir. Derdini anlatan kristalize bir dil, sözcüklerin çağrışım değerlerine, edebî sanatlara ve imgelere yaslanabilir. Edebiyat eğitiminde, edebî sanatlar, matematik formülleri kıvamında öğretildiği zaman, teknik bir konuya dönüşür. Oysa, dil varlığının edebiyat içinde kazandığı anlam zenginliklerini kavramak için en iyi konu başlıklarından biridir. Özellikle mecazlar, divan şiirinin anlaşılması için elzem olduğu kadar, dilin gündelik ve edebî kullanım farklılıkları açısından da iyi bir öğrenme malzemesidir.

edebî sanatlar

edebî sanatlarla ilgili online uygulama


Aşağıdaki metinlerde, ilgili edebî sanatı içeren ifadeler kaldırılmış, öğrencinin, metne uygun kendi ifadelerini yerleştirmesi ve öğrendiği sanatla ilgili bilgisini pekiştirmesi hedeflenmiştir.

İlgili:

Mazmunlar, İmge ve İstiare