Metinlerden Alıntı Yapma (Metin ve Uygulama)

Alıntı yapma doğrudan, dolaylı veya özetleme yoluyla yapılabilir. Her biri için uyulması, dikkat edilmesi gereken ince ayrıntılar vardır. Verilen örnek, alıntılama yollarını içermektedir.

açlık oyunları yazarına ait bir bilgiden alıntı yapma


Aşağıdaki çalışma kağıdında farklı alıntı yapma yollarının uygulaması istenmekte. Çıktısını alarak (alintilama) uygulamayı yapabilirsiniz ya da sözel olarak denenebilir.

alıntılama

Collins, Açlık Oyunları'nı yazma fikrinin televizyonda zap yaparken geldiğini söylüyor.("Açlık Oyunları", Wikipedia)

"Hikâyenin temelini Yunan mitolojisindeki Theseus oluşturuyordu." ("Açlık Oyunları",Wikipedia)

Katniss'in henüz 11 yaşındayken babasını kaybetmiş olarak verilmesinin arka planında, kitabın yazarı Collins'in Vietnam Savaşı'na katılan babası dolayısıyla yaşadığı kaybetme korkusunun izi vardır.("Açlık Oyunları", Wikipedia)

(Noktalı boşluklara tıklandığında yanıtlar görülür.)

alıntı yapma yolları

  • Cümleler, kaynaktan birebir alındığında, tırnak işareti içerisinde belirtilmelidir.(doğrudan alıntılama)

“Adı, tipi ve süresi ne kadar değişirse değişsin oyunların hayatımız boyunca eğlence ihtiyacımızın önemli bir kısmını karşıladığı da tartışılmaz bir gerçektir.” (kaynak belirtilecek)

  • Yazar, alıntıladığı bilgiyi, anlamını koruyarak dolaylı şekilde aktarabilir.(dolaylı alıntılama)

Metinde; oyunların adı, tipi ve süresi ne kadar değişirse değişsin hayatımız boyunca eğlence ihtiyacımızın önemli bir kısmını karşıladığı tartışılmaz bir gerçek olarak vurgulanmaktadır. (kaynak belirtilecek)

  • Metin özetlenerek de alıntılanabilir.

alıntı yaparken dikkat edilmeli

Bir önceki blog notunda (Özetleme, Alıntılama ve Kaynak Gösterme) bahsi geçen “Aşırma (İntihal)” yazısında öğrencilere uzak durmaları gereken durumlar hatırlatıldıktan sonra, doğru alıntı yapma için öneriler de verilmiştir:

Hem kaynakları doğru kullanmak ve hem de kendi fikir ve yorumlarınızı kaynak bilgileriyle sentezleyerek yazmak için şunları yapmalısınız:

  • Kendi yorum ve fikirleriniz ve kaynaklardan aldığınız notlar için ayrı bir defter tutun.
  • Kendi yorum veya fikrinizi yazmaya başladıktan sonra kaynaklardan aldığınız bilgileri de kendi fikirlerinizi desteklemek, açıklamak veya örneklemek için kullanın.
  • Yaptığınız alıntılar arasına geçiş cümleleri, açıklamalar veya yorumlar yazın. Örneğin: Bir terimin değişik yazarlarca yapılmış tanımlarını yazarken, bu tanımlar arasındaki farklılık veya benzerlikleri kendi kelimelerinizle anlatın.
  • Kaynaklardaki bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirerek okumaya gayret edin. Bilgiler arasında kurduğunuz ilişkileri kendi kelimelerinizle anlatın.” (“Aşırma (İntihal), ODTÜ Uygulamalı Etik Araştırma Merkezi)

alıntı yapma

Metnin özgün hali:

Collins, Açlık Oyunları’nı yazma fikrinin televizyonda zap yaparken geldiğini söylüyor. Bir kanalda reality showda insanların birbirleriyle yarışmasına bakarken, diğerinde de Irak’ın işgalinin görüntülerini izliyordu. Bir anda iki görüntü de rahatsız edici bir şekilde bulanıklaşmaya başlamış ve o an aklına kitabı yazma fikri gelmiş. Hikayenin temelini Yunan mitolojisindeki Theseus oluşturuyordu. Collins, ana karakter Katniss’i fütüristik bir Theseus olarak tasarlamış ve hikayeyi de Roma gladyatör oyunlarından esinlenerek yazmıştır. Kitaptaki kaybetme korkusunu Collins’in Vietnam Savaşı’na katılan babasından etkisiyle olmuştur; bunun etkisi, Katniss’in henüz 11 yaşındayken (hikaye başlamadan beş yıl önce) babasını kaybetmiş olarak tasavvur edilişiyle de görülmektedir. (“Açlık Oyunları”, Wikipedi)

İlgili:
4.5/5 (6 Reviews)