Batı Tiyatrosunun Temel Türlerinden Drama (Metin ve Uygulama)

Dram: Yunancada “bir şey yapma, yapılan bir şey, eylem” anlamına gelir. Bir oyun türünün adı olarak kullanılışı 18.yüzyıla rastlar. Romantik dönemde ortaya çıkmıştır. Günümüzde komediyle birlikte örneği en çok verilen oyun türüdür.

Dramatik:

1-Dram’a, yani oyun türüne ilişkin olan.
2-İçinde gerilim, çatışma, çeşitli olaylar ve karşıtlıklar bulunan, insanla ve insan ilişkileriyle gelişen herhangi bir yapıt ya da olay.

dram

Trajedi ve komedi türlerinde insanın bir yanı (ağlayan ya da gülen) abartılı olarak işlenirken dramda insan, her yönüyle ele alınır. Abartıya yer verilmez. Temel amacı yaşamın gerçeklerini ortaya çıkarmaktır. Konular her alandan seçilebilir. Konuların işlenişi de gerçeğe uygundur.

dramın özelliklerinin Yıldızlara Bakmak (Behçet Necatigil) oyunundan bir bölüm üzerinde gösterilmesi

(Aşağıdaki görselde işaretli alanlara tıklandığında, açıklamaları görülebilecektir.)

Dram Türünün Özelliklerini Metinde Gösterme

Toplumun her katmanından insan dram kahramanı olabilir.

Üç birlik kuralı uygulanmaz.
(Bu metinde, olay birkaç saatlik bir zaman diliminde geçer ama birkaç haftaya, yıla da yayılabilirdi.)

Düzyazıyladır.

"Dram"da temel amaç, hayatın gerçeklerini ortaya çıkarmaktır. Konular her alandan seçilebilir. İşlenişi de gerçeğe uygundur.

(Metinde, hayatın koşturmacasına yetişmeye çalışırken, akışını ve güzelliklerini kaçıran insanların durumu yansıtılmıştır. )

(bu etkileşimli görselin sınıfta kullanılabilir şekli için: dram; görselde kullanılan metnin tamamı: “Yıldızlara Bakmak”)

5/5 (1 Review)