Büyük Tartışma Grupları

Büyük tartışma grupları ile bir konuyu/ sorunu ele alma ve değerlendirme:

Bir tür forum özelliği taşıyan bu tartışma tekniğinde, bir sorun, sınıfın bütünüyle bir arada tartışmaya açılır. Tartışmaya bir başkan liderlik eder.

Tartışmayı yönetecek başkanın niteliği önemlidir:

  • Konuya hakim olanlar arasından seçilirse, tartışmanın doğru zeminde ve farklı boyutlarıyla ilerlemesini sağlar.
  • Genelin söz almasını sağlayarak çekingen çocukların da tartışmaya dahil olmasına yardımcı olur.
  • Başkan, tartışma süresince, tartışmanın odaktan kopmasını önler.

forum

  • Bir başkanın yönetiminde gerçekleştirilir.
  • Tartışma ortamında bulunan herkes forumun bir üyesidir.
  • Başkan, sorularıyla tartışma konusunun değişik yönleriyle ele alınmasını sağlar.
5/5 (3 Reviews)