Konuşma Etkinlikleri (Örnek ve Uygulamalar)

Edebiyat dersi etkinlikleri arasında konuşma etkinlikleri

konuşma etkinlikleri

Konuşma etkinlikleri; sunum hazırlama, sunum için el kartı hazırlama; bireysel veya grup içinde konuşma, hazırlıksız ve hazırlıklı konuşma yapma ile ilgili bilgi ve uygulama örneklerini içerir. Özellikle, keyifli ve adım adım ilerleyen konuşma tekniklerini uygulamak, çekingen çocukları da konuşmaya istekli kılacaktır.


sunum hazırlama|hazırlıksız ve hazırlıklı konuşma


Eleştirel Okuma, Değerlendirme

Değerlendirme, adı üstünde, bilgiye dair bir “değer”lemedir.  Bloom taksonomisinde bilgiyi değerlendirme, bir konu veya sorun çerçevesinde, hem yorumlama, eleştirme, tartışma hem de bunun sonucunda, karar verme, kanıtlama süreçlerini içerir. Metin; Anlatım, yapı, içerik ve bunların birbirlerine etkisi İçeriğinde yer...

Sokratik Sorgulama Tekniği

Sokratik sorgulama , herhangi bir konuda aranan yanıtları yahut çözümleri, o konu etrafında sorular sorarak bulmaya dayalı bir tekniktir.   Her soru, bir sonraki yanıta ve beraberinde yeni bir soruya kapıya açar. Yanıtlar, bu soruların içinden adeta “doğurtulur”. Twitter’da,...

Konuşma Becerisi ve Hikâye Anlatıcılığı

Herhangi bir gerçeği hikâyeleştirerek anlatma, son yıllarda, pazarlama dünyasının keşfederek parlattığı etkili bir satış gücüne dönmüş durumda. Hikâyeleştirme (storytelling), başka bir alanda, sınav sektöründe de birbirinden bağımsız isim ve eserleri, birbirine hikâye etme yoluyla bağlayıp daha kolay akılda kalmayı...

Tartışma Teknikleri

Tartışma teknikleri, bir soruna odaklanma, çözüm yollarını planlama, argüman üretme ya da çürütme vb. yönlerden, öğrencileri geliştirirken, grup içinde ya da topluluk önünde konuşma becerilerinin gelişimini de destekler.   konuşma becerisi için uygulanabilecek tartışma teknikleri Küçük Tartışma/ Buzz/ Fısıltı...

Konuşma Etkinlikleri ve Yaratıcı Drama

Yaratıcı drama tekniklerinin birçoğu, hazırlıklı ya da hazırlıksız konuşma etkinlikleri için uygundur. Tekniklerin niteliğine göre, senaryo oluşturma, sorun çözme, hikâyeleştirme, tartışma vb. özellikler, grup içinde hem konuşmayı kolaylaştırır hem özgüveni destekler. konuşma etkinlikleri için yaratıcı drama örnekleri Sıcak Sandalye...

Türkçe Dil Sınavı Örnek Soruları

24-25 Nisan 2019’da MEB tarafından uygulanan Dört Beceride Türkçe Dil Sınavı ile ilgili sonuç raporunda yer alan Türkçe dil sınavı örnek soruları: okuma örnek sorusu metni: Aşağıda bir arkadaş grubunun akşam yemeğinde yediği yemekler yer almıştır. Buna göre hangisi...

Kulenga Hikâye Yaratma Oyunu

İlk anda “Story Cubes” ile “Dixit“i hatırlatan ama farklılıkları olan eğlenceli bir hikâye anlatıcılığı oyunu: Kulenga. Eda ve Emir Bayraktar imzalı  (Storytelling Academy sitesinde göremedim, Twitter hesabında gördüğüm kadarıyla ekledim.) oyun, adını Swahali dilinden almış: “Kulenga;  insanlığın ve hikayelerin beşiği...

Farklı Metin Türlerinde Konuşma Etkinlikleri

Röportaj, mülâkat, hitabet vb. sözlü anlatım türleri başta olmak üzere, anı, gezi gibi sözlü anlatıma da uygun türlerde konuşma etkinlikleri uygulanabilir. okuma ve konuşma becerilerini bir arada kullanmaya yönelik, metinleri sizin belirleyebileceğiniz okuma etkinlikleri Bu etkinlikleri, kendi metinlerinizi ekleyerek...

Hazırlıksız Konuşma İçin Eğlenceli Öneriler

Hazırlıksız konuşma, kulağa ilk anda zor gelse de aynı oranda ek bir çalışma gerektirmeyeceği için öğrencilerin tercih edebileceği bir etkinlik de olabilir. Örnek olaylar ve somut nesneler çevresinde konuşturmak kadar, konuşma konularını kolay uygulanabilir etkinliklere dönüştürmek de ilgiyi diri...

Hazırlıklı Konuşma – Hazırlıksız Konuşma

Zülfü Livaneli, 2011’de TÜYAP’ta bir konuşma yaptı. Konuşmasına, sözün gücü ve bu güç etrafında kutsal kitaplarda söylenenlerle başladı; okuma ve yazma kavramlarına anektodlarla bezeyerek değindi; global dünyada her şeyin aynileştiği hatta “Batı”yla sınırlandığı, diğer zengin kültürlerinse pek tanınmadığı eleştirisi...

Sunum İçin El Kartı (Bilgi ve Örnekleme)

Sunum becerisi, derslerden hayata kalacak minik ama önemli ayrıntılardandır. Belki ilerde bir “TED Talk” konuşmacısı olacaklar, kim bilebilir ki?!… Sunum için el kartı kullanma da sürecin önemli bir parçasıdır. Sunumlarda, öğrencilerin ellerinde biraz heyecandan, biraz içini ezberleme telaşından kırışmış...

Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Konuşma Kazanımları

Yenilenen Ortaöğretim Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Öğretim Programı’nın (2017) “Öğretim Programının Yapısı” bölümünde yer alan  konuşma kazanımları edinilirse, öğrencilerin, iletişim sürecini oluşturan ögeleri ve dilin işlevlerini kavramış olacağı, hedef kitlesine ve amacına uygun bir konuşmayı hazırlayıp sunabileceği öngörülmektedir. (Güncelleme: Talim ve Terbiye...

Kurmaca Bir Karakterle Mülâkat Yapma…

Okuduğu kurmaca bir metnin kişilerinin özelliklerini ve farklı olaylar karşısındaki tutumlarını kavramış bir öğrenci, bu özellikleri ortaya çıkaracak düzeyde sorular hazırlayabilir; eser kişisinin davranışlarını ve olaylar karşısındaki tavırlarını gözden geçirmesini, hatta yüzleşmesini sağlamak üzere değerlendirme niteliği taşıyan sorular sorabilir....

“Öykü Küpleri” ile Konuşmak

Bir gün, müdürün odasına ana dili İngilizce olan yabancı dil öğretmenlerimizden biri geldi ve İngilizce derslerinde kullanmak üzere bir materyali satın almak için onu ikna etmeye çalıştı. Türkçeyi tatlı bir aksanla ve sürükleyici şekilde konuşan öğretmenin müdürü iknasına ben...

İyi Bir Diksiyon ve Hitabet İçin…

Seçmeli olarak  Diksiyon ve Hitabet dersini verdiğim zaman çokça yararlandığım, konuşma teknikleri dışında, deyim yerindeyse, konuşmanın felsefesini de yapan ve farkındalık oluşturan bir kitap var, Suat Taşer imzalı: Konuşma Eğitimi. Konuşmanın doğuşu, temel ilkeleri, “konuşmayı oluşturan etmenler”, konuşma türleri,...

Konuşma Becerisini Oyunlarla Geliştirmek

Öncesi… Mehmet Kurudayıoğlu’nun “Konuşma Eğitimi ve Konuşma Becerisini Geliştirmeye Yönelik Etkinlikler” yazısının son bölümü, konuşma becerisini oyunlarla geliştirmek için uygulanabilecek etkinlik önerilerini içeriyor. Sessiz sinema veya atasözü birleştirme gibi bazı oyunların konuşma için ne kadar etkili olduğu tartışılır ama uygulanabilecek birçok...

Konuşma Becerisini Geliştirme Etkinlikleri-2

Öncesi… Mehmet Kurudayıoğlu’nun “Konuşma Eğitimi ve Konuşma Becerisini Geliştirmeye Yönelik Etkinlikler” yazısında, konuşma becerisini geliştirme önerileri dışında, “konuşmanın zihinsel süreçlerinin geliştirilmesine yönelik” uygulanabilecek çalışmalara da yer vermiş: sınıflandırma çalışmaları yapma Herhangi bir konuda veya metin içinde geçen kavram, kişi vb....

Konuşma Becerisini Geliştirme Etkinlikleri-1

Okuduğum, “Konuşma Eğitimi ve Konuşma Becerisini Geliştirmeye Yönelik Etkinlikler” (Mehmet Kurudayıoğlu –Konuşma Eğitimi kitabı da var-) yazısında, öğrencileri kitle karşısında konuşmaya teşvik edecek ve konuşma becerisini geliştirme için uygulanabilecek basit ama etkili konuşma etkinlikleri ve konuları önerilmiş. Öneriler öncesinde, iyi...

İpucuna Dayalı Öğretim Teknikleri : Kim? Ne?

Geçmişte öğrenilmiş bir bilginin hatırlanması veya ders sonunda, neyin ne kadar kavranıldığının görülmesi için, bildik “soru-yanıt” dışında, yine soru-yanıta dayanan veya farklı yollar izleyen öğretim teknikleri de vardır. Özellikle içindeki çocuğu kaybetmemiş öğrenci ve öğretmenler için çok da eğlenceli...

Sunumda Ne Yapılmamalı?

“Sunum” konusunun sonrasında her öğrencimin, bir sunum hazırlaması ve sunması gerekiyordu. Konu serbestti. Bir öğrencim, “Ben sunum yapma konusunda sunum yapmak istiyorum.” dedi. Zamanı geldiğinde de “Sunum dediğin öyle değil, böyle olur!” kıvamında, son derece esprili ve bir tür,...

Etkili Bir Sunum Hazırlama ve Sunma

İyi bir içerik, emek verilmiş bir hazırlık, kötü bir tanıtım veya sunumla heba edilebilir. Konuşmacının tavrı, konuşma biçimi ve hakimiyeti kadar, konuşmasını destekleyecek materyaller de sonuca doğrudan etki eder. Sunum yapmayı bilmeyen öğrencilere ödev verip sunum yapmalarını bekleyip üstüne...