Okuma Etkinlikleri (Örnek ve Uygulamalar)

edebiyat dersi etkinlikleri arasında okuma etkinlikleri
okuma etkinlikleri

Okuma etkinlikleri kategorisinde yer alan uygulamalar, bir metni anlayarak okuma / dinleme, değerlendirme ve metin bağlantılı çalışma önerileri sunar.

*** işaretliler, sınıfta uygulamaya hazır çalışmaları içerir.


hatırla|anla|uygula|çözümle| değerlendir |ürüne dönüştür


Bilgiyi Hatırlama, Bildiğini Gösterme

Bloom taksonomisini en alt basamağını oluşturan “hatırlama”ya ezber bilgi yerine, mevcut bilginin çağrılması olarak bakılırsa o kadar da küçümsenecek bir aşama değildir aslında.  Meselâ, her okumanın, sadece metnin okunmasıyla sınırlı olmadığı; okuyanın birikimi, algısı, hassasiyetleri, okuma hedefi vb. çok...

Bilgiyi Kullanma

Bloom taksonomisi kapsamında bilişsel öğrenmeyi tanımlayan basamaklardan “uygulama”, kazanılmış bilginin kullanılmasına dayanır. Bilginin kullanılması; bir sistemin işleyiş ilkesini gösterme de olabilir, o ilkeyi uygulayarak sistemi işletmek de… Sözgelimi, bir şiirin nazım biçimini kavramış öğrenciden, o nazım biçiminin ayırt edici...

Metni Anlayarak Okuma

Bloom taksonomisinde “anlama” ve “çözümleme”nin somut çıktıları olan eylemler, bilgiye ve/veya metne genel anlamıyla hakimiyeti gerektirir ve gösterir. metni anlama Öğrenci, bir metni yahut bilgiyi, herhangi bir yönüyle kavramışsa, onu her durumda tanır ve işler:  Genel kapsamıyla; karşılaştırma, örnekleme,...

Metni Derinlemesine Okuma

Burada bahsi geçen “derinlemesine”, K12 sınıf düzeylerine uygun metin okumalarında, Bloom taksonomisinin çözümleme, analiz basamağına denk gelen sınıf çalışmaları yapabilmektir. metni analiz etme Metin etrafında; ögelere, ilişkilere, ilkelere yönelik irdelemelerle ayırt etme, ayrıştırma, düzenleme gibi uygulamalar analiz aşamasındaki çalışmalara...

Eleştirel Okuma, Değerlendirme

Değerlendirme, adı üstünde, bilgiye dair bir “değer”lemedir.  Bloom taksonomisinde bilgiyi değerlendirme, bir konu veya sorun çerçevesinde, hem yorumlama, eleştirme, tartışma hem de bunun sonucunda, karar verme, kanıtlama süreçlerini içerir. Metin; Anlatım, yapı, içerik ve bunların birbirlerine etkisi İçeriğinde yer...

Metin Odaklı Ürün Tasarlama

Kitap okumayı sıkıcı bulan öğrenciler için durumu tersine çevirmenin en pratik yolu, öğrencinin ilgi alanına uygun çalışmaları da sürece dahil etmektir: Metin odaklı ürün tasarlama gibi… Metnin kısa filmi çekilebilir, bestesi yapılabilir, afişi çizilebilir, bilgisayar oyunu bile olabilir vb....

Eğitimde Hikâyeleştirme (Storytelling)

Hikâyeleştirme (storytelling), son yıllarda iş dünyasının keşfettiği ve öne çıkardığı bir başarı stratejisi gibi görünse de asıl keşfi, fabl ve masalların anlatıldığı çoook eski zamanlarda bile eğlence amaçlı değil, eğitim amaçlı ortaya çıkmıştır. Fabllar da masallar da insanlara “örnek...

Okuma Becerisi ve Yaratıcı Drama Teknikleri

Yaratıcı drama teknikleri  öğrenciler için okumayı keyifli hâle getirmeye ve anlamayı geliştirmeye elverişli yolların başında gelir. Sözgelimi: Metne odaklanmaya, durumları iyi anlamaya yardımcı olması için: Donuk İmge ile anın fotoğrafını alma Grup Heykelleri ile tablo oluşturma Düşünce İzleme ile...

Metinlerin Tür Özelliklerini Belirleme

Metinler; içerik, dil ve yapısıyla bir bütündür. Her metin türü, kendine özgü bir içeriğe, anlatım diline ve yapısal özelliklere sahiptir. Dolayısıyla, metin türleri odaklı okuma çalışmalarında, doğrudan türün ayırt edici yönlerini belirlemeye dönük okuma çalışmaları yapılabileceği gibi türlerin, anlamın...

Duyuşsal Öğrenme ve Okuma Becerisi

Bloom taksonomisinin duyuşsal öğrenme basamakları, kişiye bir değeri veya bir davranışı kalıcı olarak edindirme sürecini içeren zorlu bir eğitimi kapsar. Okuma alışkanlığı kazanmak veya kazandırmak açısından taksonominin asıl bu ayağı hayata geçirilmelidir. duyuşsal öğrenme derken… Duyuşsal öğrenme, bir değeri...

Tartışma Teknikleri

Tartışma teknikleri, bir soruna odaklanma, çözüm yollarını planlama, argüman üretme ya da çürütme vb. yönlerden, öğrencileri geliştirirken, grup içinde ya da topluluk önünde konuşma becerilerinin gelişimini de destekler.   konuşma becerisi için uygulanabilecek tartışma teknikleri Küçük Tartışma/ Buzz/ Fısıltı...

Türkçe Dil Sınavı Örnek Soruları

24-25 Nisan 2019’da MEB tarafından uygulanan Dört Beceride Türkçe Dil Sınavı ile ilgili sonuç raporunda yer alan Türkçe dil sınavı örnek soruları: okuma örnek sorusu metni: Aşağıda bir arkadaş grubunun akşam yemeğinde yediği yemekler yer almıştır. Buna göre hangisi...

Edebiyat Metinlerini “Örnek Olay” Olarak Kullanma

Olaya dayalı metinlerde ortaya koyulan durumların pek çoğu, değer eğitimi çerçevesinde, bağımsız birer örnek olay olarak ele alınabilir ve öğrencilerle değişik açılardan üzerinde konuşulabilir. Yaşanmış veya olay biçiminde kurgulanmış durumlar üzerinden, kendini kişilerin yerine koyarak durumu daha iyi anlamak;...

Etkinlik Metinlerini Anlık Paylaşabilirsiniz!

Bir metin, bazen tek bir etkinlik içinde, aynı anda okumanın, dinlemenin, yazmanın ve konuşmanın nesnesi olabilir. Aşağıda, en az iki dil becerisini bir arada kullanmaya yönelik, metinleri öğretmenin yerleştirip anlık paylaşabileceği okuma-yazma etkinlik önerileri yer almaktadır. metne dayalı yazma önerileri...

Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Okuma Kazanımları

Yenilenen Ortaöğretim Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Öğretim Programı’nın (2017)  “Okuma (Metni Anlama ve Çözümleme)” bölümünde dört grupta toplanmış metin türlerine dayalı anlama ve çözümleme çalışmaları yapıldığında, sırasıyla;  Okuma kazanımları çerçevesinde,  metnin, öğrenci tarafından; Söz varlığının bilinir kılınması Türünün...

Metin Bağlantılı Ürünler Hazırlama

Öğrencileri eserlerin dünyasına girmeye gönüllü kılan etkinlikler arasında, yazılı ürünlere bağlı ama yazma becerisine dayanmayan metin bağlantılı ürünler yaptırma da yer alır. Bireysel ya da grup çalışmaları halinde yapılan resimleme, poster hazırlama, senaryoya dönüştürme, video veya filmini çekme, fotoğraflama, çizgi romanını...

Okumayı Keyfe Dönüştürebilecek Etkinlikler

Okumayı keyfe dönüştürebilecek etkinlikler, farklı oyunlar veya çalışma kağıtları örnekleri bir site önerebilirim: Helblingreaders. Bundan birkaç yıl önce, farklı branşlardan bir grup arkadaşımla etkin dinleme ile ilgili bir kaizen projesi hazırlamıştık ve Türkiye çapında finale kalmıştık. Çok inandığımız, dinleme becerisini...