SINIF UYGULAMALARI

Dinleme: Dizelerle Görselleri Eşleştirme

*** Metni anlayarak metin dışı ögelerle ilişkilendirmeye dayalı bir uygulama örneği verilmiştir. Dinleme  sırasında öğrencilerin not alması önerilir. Bu çalışma, okuma etkinliği olarak da uygulanabilir. Aşağıdaki sayfalarda, dinleme için ses kaydı, okuma için metin yer almaktadır (mavi düğmeler).  dizeleri...

Taslak Metin Yazma O Kadar da Zor Değil!

*** Aşağıdaki yönergeyi izleyerek, size verilen ya da sizin seçtiğiniz bir konu üzerine taslak metin yazabilir, yazınızın Word’e kaydolan çıktısını alabilir ve sonrasında geliştirip düzeltme işlemlerinize geçebilirsiniz. Kolay gelsin. (Sunum şeklindeki yönergenin son sayfasında çıktı alma butonunu göreceksiniz. Yazısız...

Dinleme: Hayvan Çiftliği’nin Karakterleri

*** Verilen tanımlara veya özelliklere uyan kişi, kavram, nesne vb. ögelerin tabloya doğru yerleştirilebilmesi için hem verileri dikkatli dinlemek hem de gerekli bilgileri önceden kavramış, öğrenmiş, okumuş vb. olmak gerekir. Aşağıda, Hayvan Çiftliği (George Orwell) romanının karakterlerinin özelliklerinin ipucu...

Yazma Aşamaları için Görsel İzleme

*** Zürih Üniversitesi PH-Zürih Uluslararası Eğitim Projeleri Merkezi (IPE) tarafından hazırlanmış Ana Dilde Yazılı Anlatım Becerisinin Geliştirilmesi kitapçığında, planlı yazma aşamaları ile ilgili bir izleme grafiği yer alıyor: Ana Dilde Yazılı Anlatım Becerisinin Geliştirilmesi. Bu çalışma kağıdı, başlığında belirtildiği üzere,...

Anlatım Bozuklukları (Uygulama)

*** Televizyon izlerken veya bir şeyler okurken, kulağı tırmalayan, göze takılan anlatım bozukluğu örnekleri: Aşağıdaki örnekler, genelde televizyon programlarında geçen, düşünülmeden yapılmış hataları içeriyor. Hatalı sözcük veya ifadeleri seçerek işaretleyin ve hangi anlatım bozukluğu grubuna girdiğini belirleyerek doğrusunu söyleyin....

Halk Şiiri Nazım Biçimleri ve Türleri

Yazılı örnekleri cönk adı verilen defterlerde yer alan, halk kültüründen doğan halk şiiri, diğer halk edebiyatı ürünleri gibi, halkın yaşadığı somut konularla (aşk, doğa, ayrılık, özlem, ölüm, din, tasavvuf konularının yanı sıra toplum hayatını ilgilendiren sorunlar) beslenir. Yalın bir dille...

Dram Türü (Metin ve Uygulama)

Dram : Yunancada “bir şey yapma, yapılan bir şey, eylem” anlamına gelir. Bir oyun türünün adı olarak kullanılışı 18.yüzyıla rastlar. Romantik dönemde ortaya çıkmıştır. Günümüzde komediyle birlikte örneği en çok verilen oyun türüdür. Dramatik: 1-Dram’a, yani oyun türüne ilişkin...

Dinleme Etkinliği: Sinağrit Baba

*** Öğrencilerin dinleme etkinliği sırasında belirtilen yönergeyi dikkate almaları ve not almaları önerilir. sinağrit baba’nın seçimi Bu dinleme etkinliği, Sait Faik Abasıyanık’ın “Sinağrit Baba” hikâyesinin bölümler halinde okunduğu kayıtlarla ilgili çoktan seçmeli soruları içeriyor. Kayıtları bir kez ve dikkatle...

Dinleme: Bir Kayısı Ağacı Ne Söyler?

*** Dinlemeyi doğru-yanlış sorularıyla ölçmeye yönelik uygulamada öğrencilerin not alması önerilir. bir kayısı ağacı ne söyler? A.Kadir’in “Bir Kayısı Ağacı” şiirinin içeriğine yönelik bu dinleme etkinliği için, her slaytta şiirden bir bölümün ses kaydı ve o bölümün dikkatle dinlenip...

Dinleme: Bilge Karasu’nun Romanları

*** Aşağıda, bir metinde boş bırakılan yerlerin, dinleme yoluyla  tamamlanmasına dayalı ve  dikkati pekiştirmeye yönelik bir etkinlik örneği yer almaktadır. Seçilen metin, Bilge Karasu ile ilgili bir gazete yazısıdır : “Kitapsız, Kedisiz ve Onsuz 15 yıl Bilge Karasu” (Semiha...

Dinleme: Kim, Nerede Yaşamış?

*** Dinlenecek 1.5 dakikalik kayıtta, Türk edebiyatının ünlü yazar ve şairlerinden bir grubun geçmişte yaşadıkları, bugün müzeye çevrilmiş mekânlar sıralanıyor. Sadece bir bilgi, yazarı tarafından eserinden müze oluşturulmuş bir yapıya aittir. Kayıt bir veya en fazla iki kez dinletilmelidir....

Müstezad, Terbi, Tahmis, Taştir vb.(Uygulamalı)

Divan şiirinde bazı nazım biçimleri (müstezad, terbi, tahmis, taştir ve tesdis), gazel beyitlerine eklemeler yapılarak oluşturulur. dize ekleyerek müstezad gibi yeni nazım biçimleri oluşturma Aşağıda verilen bilgilerden yararlanarak yandaki beyite, istenen özelliklerde eklemeler yapabilir ve böylece yeni şiirler oluşturabilirsiniz....

Mesnevî Nazım Biçimi (Metin ve Uygulama)

*** İçerikle biçimin en uyumlu olduğu nazım biçimlerinden biri, mesnevîdir. Roman geleneği çok eskilere gitmeyen Türk ve doğu edebiyatlarında, uzun soluklu hikâyeler, geleneksel halk hikâyelerinin yanı sıra, mesnevî nazım biçimi ile dillendirilmiştir. Aşağıda Şeyh Galib’in Hüsn ü Aşk mesnevisi...

Rubai ve Tuyug (Metin ve Uygulama)

Rubai ve tuyug, divan edebiyatı nazım biçimleri arasında yer alır. Tuyug, Türk’lere özgü bir nazım biçimidir. Rubailerde hayata bakış daha felsefîdir. rubai ve tuyug nazım biçimleriyle ilgili bir uygulama Aşağıda, dizeleri karışık verilmiş birer tuyug ve rübai örneği verilmiştir....

Kaside Nazım Biçimi (Metin ve Uygulama)

Kaside nazım biçimi ; “Sözlükte ‘kastetmek, azmetmek, bir şeye doğru yönelmek’ gibi anlamlara gelen kasd kökünden türeyen kasîde terim olarak ‘belli bir amaçla söylenmiş, üzerinde düşünülmüş, gözden geçirilmiş şiir’ demektir. Bir tür olarak ilk defa Arap edebiyatında ortaya çıkmış,...

Gazel Nazım Biçimi (Metin ve Uygulama)

Gazel nazım biçimi ile ilgili genel kuralları ve ayırıcı özellikleri kavramış bir öğrencinin bu bilgileri kullanarak aşağıda isteneni kolaylıkla yapabilmesi beklenir. gazelin dizelerini biçimsel özellikleri dikkate alarak yerleştirme, sıralama Aşağıda bazı dizeleri çıkarılmış bir gazel nazım biçimi örneği yer...

Sunum İçin El Kartı (Bilgi ve Örnekleme)

Sunum becerisi, derslerden hayata kalacak minik ama önemli ayrıntılardandır. Belki ilerde bir “TED Talk” konuşmacısı olacaklar, kim bilebilir ki?!… Sunum için el kartı kullanma da sürecin önemli bir parçasıdır. Sunumlarda, öğrencilerin ellerinde biraz heyecandan, biraz içini ezberleme telaşından kırışmış...

Edebiyat-Tarih İlişkisi (Tarama Testi)

Edebiyat-tarih ilişkisi ve destanlarla ilgili genel bilgilerin pekiştirilmesine yönelik tarama testi olarak sınıfta online uygulanabilir bir örnek yer alıyor. Sorularda geçen “İDES”, çalıştığım okuldaki hafta sonu grubunu tanımlayan bir kısaltma. Soruların bazıları gündelik hayata ve sınıfa bağlı olsa da...

Edebî ve Öğretici Metinler

Edebî ve öğretici metinler; yazılma amaçları, gerçeklikle ilişkileri, metin türleri ve dilin kullanımı açısından gösterdikleri farklılıklarla birbirlerinden ayrışırlar. edebî ve öğretici metinler İlgili: Edebiyat Kavramı ve Değişen İçeriği

Sorularla “Röportaj” Özelliklerini Belirleme

(Metin türü olarak “röportaj”ın bilgisi şurada;aşağıdaki röportajla ilgili uygulama içinde kullanılan alıntıların yer aldığı röportajın tamamı:  “Yaşar Kemal’in Sait Faik’le Bir Röportajı” Sait Faik Abasıyanık’ın Mark Twain Cemiyeti’ne fahri üye seçilmesi üzerine Yaşar Kemal’in onunla yaptığı röportaj: Yaşar Kemal’in...

Dinleme: Kafedeki Roman Kahramanları

*** Yönergeyi izleyerek yer bulma ile ilgili dinleme etkinliği… Öğrenciler, kendilerine dağıtılan aşağıdaki veya benzeri hazırlanmış bir ortam görseline, öğretmenin verdiği bilgiler doğrultusunda kişileri yerleştirecektir. roman kahramanları bir kafede buluşur… Dinleme sırasında, öğrencinin dikkati, kişi adları ve oturdukları belirtilen...

Alıntılama Yollarını İçeren Bir Uygulama Örneği

*** açlık oyunları yazarına ait bir bilgiden alıntı yapma Aşağıdaki çalışma kağıdında farklı alıntı yapma yollarının uygulaması istenmekte. Çıktısını alarak (alintilama) uygulamayı yapabilirsiniz ya da sözel olarak denenebilir. (Noktalı boşluklara tıklandığında yanıtlar görülür.) Metnin özgün hali: Collins, Açlık Oyunları’nı yazma fikrinin...

Bilginin Hatırlanmasında “Bulmaca”yı Kullanma

*** Farklı bulmaca teknikleri, bilginin basit düzeyde hatırlanmasına yönelik uygulamalar için yararlanılabilecek seçeneklerdendir. Aşağıdaki örnekte, Yaşar Kemal’in İnce Memed romanıyla ilgili, tamamen bilgiye dayalı,  “hatırlama” düzeyinde bir bulmaca örneği yer almaktadır. Dönemlik bir okuma çalışmasının, değerlendirmelerden önce, belli sayfa...

Dinleme: Alope’nin Odasında Bir Şeyler Oluyor!

*** Dinlediğini anlama ile ilgili etkinlik… Öğrencilerin dinleme sırasında not almaları önerilir ve beklenir. Hikâyenin çıktısı alıp okunabilir veya seslendirilmiş metni dinletilebilir.(Denizbank’ın satışa sunduğu Sesli Öyküler’de de seslendirilmiştir. alope’nin odasında… Metin iki kez okunmalı/ dinletilmeli ve öğrencilerin not alması...

Ana ve Yardımcı Düşünceler ile İlgili Pekiştirme

*** Yazma sürecinin planlama aşamasında, ana ve yardımcı düşünceler ile ilgili bir pekiştirme çalışması (ilgili ders notu için bakılabilir: Planlı Yazma Süreci-II: Planlama. ödül alan bir arkadaşı tanıtmak için bir yazı planı hazırlama Sınıfından bir arkadaşın, ****** alanındaki (arkadaşına...